Ivanka Vukšić

Ivanka Vukšić

Akademski naziv: prof. i  dipl. restaurator

Trenutno zvanje: voditeljica Odjela za konzervatorsko-restauratorske poslove, viša konzervatorica-restauratorica predmeta iz arheološkog konteksta (keramika, metal, staklo)

E-mail: ivanka.vuksic@armus.hr

Pročitaj više
Ivanka Vukšić
Borko Vješnica

Borko Vješnica

Akademski naziv: prof. likovne kulture

Trenutno zvanje: viši konzervator-restaurator kamene plastike i predmeta iz arheološkog konteksta (metal)

E-mail: borko.vjesnica@armus.hr

Pročitaj više
Borko Vješnica
Jagoda Mardešić

Jagoda Mardešić

Akademski naziv: dipl. arheologinja, povjesničarka umjetnosti 

Trenutno zvanje: voditeljica Odjela za arheologiju, viša kustosica Priručne zbirke i arheološkog lokaliteta Salona

E-mail:jagoda.mardesic@armus.hr

Pročitaj više
Jagoda Mardešić
12