Konzervatorsko-restauratorski odjel u muzeju


Organizirana restauratorska djelatnost u Arheološkome muzeju može se pratiti od godine 1926., kada je službeno zaposlen prvi preparator. Odjel je dugo nosio naziv Odjela tehničkih poslova (Tehnička jedinica) i okupljao je stručnjake različitih struka (klesare, arhitekte, likovnjake različitih usmjerenja i sl.), koji su radili na zaštiti, restauraciji i dokumentiranju građe, kako izložbenih eksponata, tako i onih pohranjenih u muzejskim depoima, kao i na zaštiti spomenika koji su izloženi atmosferskim utjecajima i drugim propadanjima jer se nalaze na otvorenim arheološkim lokalitetima o kojima Muzej skrbi.

Od 1996. g. preparatori i restauratori se iz neodgovarajućeg prostora na katu muzejske zgrade sele u prizemlje izdvojenog objekta u stražnjem vrtu Muzeja, prenamijenjenog za konzervaciju-restauraciju, crtanje i fotografiranje muzejske građe. To je svakako bilo bolje rješenje, no i taj se prostor zbog složenosti poslova koji se istovremeno obavljaju u radionici uskoro pokazao skučenim i neprikladnim.

Preuređenjem manjeg pomoćnog objekta 2019. g. radionica dobiva prostor opremljen strojevima i alatom za prijenos i obradu kamena, a u njemu se također smještaju veliki i mali pjeskarnik, kade za pranje i desalinizaciju i laser. U većem objektu su ostali uredi za restauratore, crtača i prostor za fotografa te središnji prostor s radnim jedinicama za obradu predmeta od keramike, stakla, metala, kosti, jantara i drugog materijala u skupini „sitne“ arheološke građe.

U tijeku je formiranje laboratorijskog prostora u kojem bi se provodili kemijski, mehanički, analitički i drugi restauratorski postupci u uvjetima koje dosad nije bilo moguće osigurati u cijelosti, a nezaobilazni su dio procesa suvremene restauracije. S razvojem struke zapošljavaju se konzervatori-restauratori u užim specijalizacijama, opremaju se radionički prostori u Muzeju, sve više dolazi do izražaja potreba konzervacije i restauracije spomenika na temelju novoga, znanstvenog pristupa i suvremenih tehnika, kao i suradnja s drugim znanstvenim i obrazovnim institucijama u zajedničkom nastojanju očuvanja i prezentiranja kulturne baštine. Od 2019. g. Odjel tehničkih poslova se preimenovao u Konzervatorsko-restauratorski odjel.