Muzejski dućani

 

Muzejski dućani u Arheološkome muzeju u Splitu i područnim zbirkama na njegovim arheološkim lokalitetima Issa i Salona imaju istu ponudu muzejskih suvenira i publikacija. Riječ je o originalnim muzejskim suvenirima te publikacijama kojima je Muzej nakladnik. Dućani su i galerija originalnih predmeta na temelju kojih su izrađeni suveniri te naslovnicâ publikacija, sa sumarnim legendama i cijenama.

Suveniri