Uredništvo


Uredništvo Vjesnika za arheologiju i historiju dalmatinsku 114 čine:
 
1. dr. sc.  Ante Jurčević, ravnatelj (Arheološki muzej u Splitu) 

2. mr. sc.  Boris Čargo, viši kustos (Arheološki muzej u Splitu)

3. Jagoda Mardešić, viša kustosica (Arheološki muzej u Splitu)

4. Arsen Duplančić, knjižničar (Arheološki muzej u Splitu)

5. Ana Marinović, kustosica (Arheološki muzej u Splitu)

 

Kontakt: urednistvo@armus.hr