Suradnja, edukacija i stručna pomoć


Konzervatorsko-restauratorski odjel ima ugovore o suradnji s Odsjekom konzervacije-restauracije Umjetničke akademije Sveučilišta u Splita i Studijem konzervacije-restauracije Sveučilišta u Dubrovnika.

Zajedničkim projektima i osiguravanjem stručne prakse pomažemo budućim kolegama pri stjecanju potrebnih znanja u neposrednom radu s materijalom.

Odjel redovito surađuje s Hrvatskim restauratorskim zavodom, posebno kod konzervacije-restauracije spomenika većih dimenzija. Prirodoslovno-matematički, Kemijsko-tehnološki i Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu svojom znanstvenoistraživačkom infrastrukturom surađuju s Arheološkim muzejom kroz nastavne baze.