Fotografska dokumentacija


Izrada fotodokumentacije i fotografija muzejske građe, lokaliteta, istraživanja ili važnih događaja vezanih za povijest i djelovanje Muzeja vrijedan je i nezaobilazan dio dokumentarnog djelovanja Konzervatorsko-restauratorskog odjela.

Fototeka sadrži fotografsku građu, koja predstavlja stručnu infrastrukturnu podršku muzeološkoj djelatnosti AMS-a; u njoj se čuva zbirka arhivskih foto-ploča, negativa te crno-bijelih fotografija i fotografija u boji, a od 2005. g. i digitalnih fotografija.