Radno vrijeme i kontakt

 

ARHEOLOŠKI MUZEJ U SPLITU

Zrinsko-Frankopanska 25, 21 000 Split

 

Tel. 021/329-340; 021/329-345
Fax: 021/329-360
E-mail: info@armus.hr

Od 1. lipnja do 30. rujna:

• od ponedjeljka do subote: 9:00 - 14:00 i 15:00 - 20:00
• nedjeljom i blagdanom zatvoreno 

Od 1. listopada do 31. svibnja:

• od ponedjeljka do petka: 9:00 - 14:00 i 15:00 - 20:00
• subota: 9:00 - 14:00
• nedjeljom i blagdanom zatvoreno

 

PRIRUČNA ZBIRKA I LOKALITET SALONA

Tusculum, područna zgrada Arheološkog muzeja u Splitu

Don Frane Bulića 91, Manastirine, 21 210 Solin

Tel. 021/212-900

Fax: 021/280-790

Od 1. travnja do 31. svibnja:

• od ponedjeljka do subote: 9:00 - 19:00
• nedjelja:  9:00 - 19:00

Od 1. lipnja do 31. kolovoza:

• od ponedjeljka do subote: 9:00 - 20:00
• nedjelja: 9:00 - 20:00

Od 1. do 30. rujna

• od ponedjeljka do subote: 9:00 - 19:00
• nedjelja: 9:00 - 13:00

Od 1. do 31. listopada:

• od ponedjeljka do subote: 9:00 - 18:00
• nedjelja: 9:00 - 18:00

Od 1. studenoga do 30. studenog:

• od ponedjeljka do petka: 9:00 - 17::00
• subota: 9:00 - 17:00
• nedjelja: 9:00 - 17:00

Od 1. prosinca do 31. ožujka:

• od ponedjeljka do petka: 9:00 - 16:00
• subota: 9:00 - 16:00
• nedjelja: 9:00 - 16:00

Blagdanom ne radimo. Ostali dio godine uz najavu na tel. 021/329-340.

 

PRIRUČNA ZBIRKA I LOKALITET ISSA (privremeno zatvoreno)

Gospina batarija, područna zgrada Arheološkog muzeja u Splitu

Šetalište Viškog boja 12, 21 480 Vis

Tel. 021/344-574

Od 1. listopada do 31. svibnja:

Posjet samo uz najavu na 099 788 5027

 

Od 1. lipnja do 30. rujna:

• od ponedjeljka do petka:  9:00 - 13:00 i 17:00 - 21:00
• subota: 9:00 - 13:00
• nedjeljom i blagdanom zatvoreno 

Ostali dio godine uz najavu na tel. 021/329-340.