Matična djelatnost

 

Matična djelatnost je prema Zakonu o muzejima organizirani oblik stručnog djelovanja unutar sustava muzeja Republike Hrvatske. Obuhvaća poslove stručnog nadzora nad radom muzeja i pružanja stručno-savjetodavne pomoći, unaprjeđenja stručnog rada u muzejima i podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe te usklađivanje rada unutar sustava muzeja. 

Arheološki muzej u Splitu je godine 2006. imenovan matičnim muzejom 2. razine za arheološke muzeje i zbirke na prostoru Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Za voditeljicu matične djelatnosti imenovana je dr. sc. Sanja Ivčević, muzejska savjetnica; od 2017. godine voditeljica je Ema Višić-Ljubić, viša kustosica. 

U okviru matične djelatnosti radilo se na rješavanju stručnih muzejskih i administrativnih pitanja vezanih uz očuvanje muzejske građe, na izradi stručnih mišljenja o zbirkama i pojedinim predmetima te se pružala savjetodavna pomoć u preventivnoj zaštiti i konzervatorskim zahvatima na arheološkim predmetima. 

U prostorijama AMS-a u Solinu je 9. prosinca  2019. godine održan sastanak s matičarkom I. razine, muzejskom savjetnicom AMZ-a dr. sc. Jacqueline Balen na temu inventarizacije muzejske građe, stvaranja studijskih zbirki, pohrane arheološke građe u muzejima nastale istraživanjima drugih osoba ili tvrtki, te o izradi novih pravilnika koji su neophodni za stručno provođenje muzejskih poslova, a moraju se uskladiti s novim Zakonom o muzejima. Sastanku su nazočili muzejski djelatnici s područja koji pokriva AMS kao ustanova II. razine.


Informacije i kontakt:

Ema Višić-Ljubić, viša kustosica,
matičarka II. razine za arheološke muzeje i zbirke Republike Hrvatske
Tel. +385 (0)21 213 358
E-mail: ema.visic-ljubic@armus.hr