Informatizacija


Informatičar pohranjuje baze podataka i brine se za njihovu sigurnost i zaštitu kao i za standardizaciju i održavanje muzejske računalne opreme i programa te pomaže u svim informatičkim poslovima u Muzeju; brine se o elektroničkoj prezentaciji, obavlja skeniranje te grafičku pripremu slika i fotografija kao i računalne prijelome i oblikovanje tekstova za muzejske publikacije.