Kategorizacija Vjesnika


Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku znanstvena je publikacija primarno s područja arheologije i povijesti, a do 2019. godine bio je ocijenjen najvišom ocjenom (a1) u kategorizaciji časopisa Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Od 2019. godine, Vjesnik se svrstava u skupinu a2. Časopis ima vanjske recenzente, tuzemne i međunarodne, a svi radovi podliježu dvostrukoj slijepoj recenziji (eng. double-blind review).