Priručna zbirka i lokalitet Issa


Postav

U prizemlju utvrde Gospina batarija u Visu smještena je hidroarheološka građa, u kojoj se izlažu različiti tipovi amfora pronađenih u viškom akvatoriju, koje svjedoče o važnosti Ise kao trgovačke destinacije te o važnosti njezine luke. Među njima se ističe rijetka grčka amfora iz 5./4. st. proizvedena u Korintu. Izloženi su: dolij velikih dimenzija, naknadno prošupljen po površini tijela, prečke antičkih sidara i teret potonulog broda koji su činile amfore tipa Lamboglia 2, s kraja 2. i iz sredine 1. st. pr. Kr. 

Na katu utvrde izložena je Pretpovijesna i helenistička zbirka, koju čine predmeti pronađeni na otoku Visu u razdoblju od neolitika do kasnog helenizma. U prvom odjeljku izložen je pretpovijesni materijal iz starije faze mlađega kamenog doba, zatim brončanog i željeznog doba: keramički ulomci, fibule i spiralno-naočalasti ukrasi. 

Izloženi su potom korintski aribali (aryballos), posudice za parfeme, etrurski kantar (kantharos) tipa buccero te kipić koji vjerojatno predstavlja božicu zagrobnog života (Kora, Perzefona). Slijede izlošci južnoitalskih vaza crvenofiguralnog stila: hidrija (hidria), kern (kernos), svadbeni lebet (lebes gamikos), lekana (lekanis) i dr. Predmeti se datiraju u drugu polovinu 4. st. pr. Kr. 

Keramka tipa Gnathia zastupljena je brojnim primjercima izrađenima na prostoru Taranta (Taras) i Canose (Kanusion) te općenito južne Italije. Druga skupina Gnathia keramike predstavljena je posudama izrađenim u lokalnim isejskim radionicama. Značajke Gnathia keramike su ižlijebljena površina posude (ne uvijek) te ukrašavanje u bijeloj, žutoj i crvenoj boji na crnoj podlozi. Isejska Gnathia zadržava ista obilježja, ali je karakteristična i po tome što se kao ukras na njoj javlja tzv. West slope stil. Predmeti se datiraju od zadnje trećine 4. st. pr. Kr. do 2. st. pr. Kr. 

Posebno je značajan nalaz brončane glave božice Artemide, koja je u Zbirci izložena kao kopija. Glava je bila dio kipa veličine 150 cm, izrađenog u Praksitelovoj tradiciji. To je rad s kraja 4. st. pr. Kr. i jedan je od najznačajnijih grčkih brončanih spomenika u Hrvatskoj. 

Od drugih posuda izložena je crnopremazana keramika i keramika tipa Alto Adriatico, od kraja 4. st. pr. Kr. do 3. st. pr. Kr. 

U slobodnom prostoru stalnog postava nalaze se nadgrobni i javni natpisi, predstavljeni stelama različitih oblika, u najvećoj mjeri trapezoidnog tijela s trokutnim zabatom. Posebno je značajan tzv. Jonijev natpis, iz kojeg je razvidno da se Isa nazivala Jonijevim otokom, te natpis koji spominje stratege. 

U zadnjem odjeljku Zbirke izložen je ženski zlatni i brončani nakit i toaletni pribor te veoma lijepa brončana enohoja koja je služila u obredne svrhe. Na završetku ručke nalazi se krilata sirena sa školjkom u desnoj ruci. Na dnu ručke jedna je od Hora, personifikacija proljeća. 

Mali kameni žrtvenici bili su čest inventar isejskih kuća; mnogi su bez natpisa, dok je na nekima od njih sačuvan i posvetni natpis. Jedan od njih glasi: (božici) Siriji, Ktesija posvećuje. Svi su žrtvenici bez ukrasa, a ako ih ima, vrlo su skromno izvedeni, tek linearno. 

Zbirka završava izloženim terakotnim figuricama, od kojih prevladavaju mali ženski kipići tipa Tanagra, ali i drugi oblici, poput ptice na šipku, malog modela brodice, male kazališne obrazine i sl. 

Zbirka predstavlja najveću kolekciju predmeta iz helenističkog razdoblja u Hrvatskoj, a svi su pronađeni na prostoru antičke Ise i njezinih nekropola.

Postav podvodne arheologije

Postav podvodne arheologije

 • Vis, Vela Svitnja
 • kraj 2. st. - sred. 1. st. pr. Kr.

Amfore Lamboglia 2 izložene su kao da su smještene u potpalublju broda.

Amfore Lamboglia 2 u postavu podvodne arheologije

Amfore Lamboglia 2 u postavu podvodne arheologije

 • Vis, Vela Svitnja
 • kraj 2. st. pr. Kr. - sred. 1. st. pr. Kr.

 • Amfore Lamboglia 2 u postavu podvodne arheologije
 • Vis, Vela Svitnja
 • kraj 2. st. - sred. 1. st. pr. Kr.
Spiralno-naočalasti ukras

Spiralno-naočalasti ukras

 • Vis, Kopacine
 • kasno brončano doba, 1300. - 1000. g. pr. Kr.
 • duž: 15,8 cm

Spiralno-naočalasti ukras izrađen od brončane žice, koji tvore dva spiralna diska povezana dužim cjevastim navojem.

Hidrija, crvenofiguralni stil

Hidrija, crvenofiguralni stil

 • Issa, jugoistočna nekropola
 • zadnja trećina 4. st. pr. Kr.
 • vis. 38,5 cm, pr. usne 15,4 cm, pr. trbuha 22,5 cm, pr. dna 13,7 cm

Nedostaje jedna ručka. Izrađena od smeđe gline. Usna posude je široka i vodoravno postavljena na visoki vrat. Rame je široko, s blagim sužavanjem prema nozi. Ručke su kružnog presjeka, okomito priljubljene na površinu posude i svinute prema gore. Noga je niska. Ukras: Dobar crni premaz, na vratu se izmjenjuju osmerokrake rozete i kružnice unutar kojih se nalaze manje kružnice. Između rozeta i kružnica u kutnim dijelovima nalaze se po tri točke u obliku trokuta koje odjeljuju polja s rozetama, odnosno kružnicama. Ispod su ovuli između dviju vodoravnih crta te kružići ispod kojih su po tri točke. U središnjem dijelu je prikaz naiska (naiskos), unutar kojeg sjedi pokojnica koja u desnoj ruci drži ogledalo, a u lijevoj kutiju za nakit. Pred njom je druga žena, koja joj je donijela vijenac. Odjevena je u bijeli hiton s crvenom okomitom prugom razdijeljenom tanjom žutom. Arhitekturu naiska čine stupovi koji drže gredu s trokutnim zabatom, na vrhu kojeg su stilizirano prikazani akroteriji.

Enohoja (Oinochoe), Gnathia stil, isejska proizvodnja

Enohoja (Oinochoe), Gnathia stil, isejska proizvodnja

 • Issa, jugoistočna nekropola
 • kraj 4. st. pr. Kr. - poč. 3. st. pr. Kr.
 • vis. 26 cm, pr. trbuha 12,5 cm, pr. dna 7,5 cm

Potpuno očuvana. Izrađena od smeđe gline, s crnim premazom. Ručka kružnog presjeka koja se s trilobom se spaja okomito. Završava šiljkom na koji je nalijepljena životinjska glava, obojena u bijelo. Trbuh vrećastog oblika, ižlijebljen u dva dijela, odvojena središnjim pojasom. Kanelirani dio omeđen linijama u smeđoj boji. Niska prstenasta noga. Ukras: Na vratu bršljanova grančica s listovima, s koje visi smeđi šal, a sa strana vise bršljanove grančice s listovima. U sredini se nalaze dvije ptice okrenute jedna nasuprot drugoj, između kojih je kružić. U središnjem pojasu je ukras kosih crtica izveden u bijeloj boji. Aleksandrijska skupina, tarantska radionica.

Enohoja (Oinochoe), Gnathia stil, isejska proizvodnja

Enohoja (Oinochoe), Gnathia stil, isejska proizvodnja

 • Enohoja (Oinochoe), Gnathia stil, isejska proizvodnja
 • Issa, jugoistočna nekropola
 • 3. st. pr. Kr.
 • vis 28,6 cm, pr. trbuha 13,1 cm, pr. dna 6,7 cm

Slijepljena od nekoliko komada. Izrađena od smeđe gline. Crni premaz izvana i unutar recipijenta. Ručka kružnog presjeka, na završetku ručke prilijepljena ženska glava. Tijelo vrećastog oblika, od ramena do noge ižlijebljeno u dva pojasa. Profilirana noga. Ukras: Izveden slikanjem i urezivanjem. Na vratu između dviju plitko urezanih crta geometrijski ukras, u središtu kvadratna mreža, sa strana sitna romboidna mreža, sve urezano. Ispod toga su dvije ptice u letu, između kojih je vitičasti ukras, sve izvedeno bijelom bojom. Slijede urezani ovuli. U pojasu između ižlijebljenih polja astragal izveden bijelom bojom. Glava žene je malo nagnuta udesno, veoma precizno izrađena. U kosi je dijadema, gusta kosa prekriva uši, no ispod nje proviruju naušnice.

Brončana glava božice Artemide

Brončana glava božice Artemide

 • Vis, nepoznato nalazište
 • kraj 4. st. pr. Kr. - poč. 3. st. pr. Kr.
 • vis 21 cm

Glava božice Artemide pripadala je brončanom kipu visokom oko 150 cm. Glava prikazuje mladu ženu, idealizirana izgleda. Lice i čelo potpuno su glatki, bez bora. Nos je ravan. Oči su krupne, a bjeloočnica obložena svjetlijim metalnim listićima (olovo). U valovitoj kosi koja je razdijeljena po sredini nalazi se dijadema s vitičastim ukrasom. Kosa je na zatiljku skupljena u punđu. Izraz lica je smiren i ne odaje unutarnje raspoloženje. Vrat je nepravilno odlomljen od tijela. 

Idealizirani izgled i dijadema u kosi potvrđuju da se radi o božici, a prema sačuvanim sličnim kipovima, primjerice kipu Dijane izloženom u Versaillesu, koji je rimska kopija grčkog originala, razvidno je da se radi o Artemidi.

Izraz lica i oblik glave ukazuju na skulpturalne elemente koji se temelje na Praksitelovoj tradiciji. Glava isejske božice originalni je grčki rad s kraja 4. st. pr. Kr. ili početka 3. st. pr. Kr. i bila je dijelom obrednog kipa.

Kamena baza s natpisom “Jonijev otok”

Kamena baza s natpisom “Jonijev otok”

 • Vis, Gradina
 • 4. st. pr. Kr.
 • duž. 49,5 cm, šir. 45 cm, vis. 22 cm

Postolje za spomenik, nedostaje lijeva strana; oštećeno na gornjem dijelu, lijevoj bočnoj strani i prednjoj strani, na kojoj se nalazi natpis. Oštećenje se pripisuje korijenju loze, no to je malo vjerojatno. Kako se sva oštećenja nalaze, u većoj ili manjoj mjeri, na svim stranama, u približno ravnim vodoravnim redovima, jasno je da se radi o tako uslojenom kamenu. Sa stražnje strane nalazi se vapneni mort s dosta primjesa kamenčića. Natpisno je polje oštećeno i tekst nije čitljiv u cijelosti; natpis je metrički i u drugom retku se može iščitati: Jonijev otok, u akuzativu. Tekst je napisan u četiri retka:

[- - -] τιο[- - -]

[- - - ί]ονιου νησον κο[- - -]

[- - - χω]ραν [..]συνο[..]μοις [- - -]

[- - - -ά]μμωνι[- - -]

Brončani vrč, enohoja

Brončani vrč, enohoja

 • Vis, nepoznato nalazište
 • 1. st. pr. Kr.
 • vis. 33 cm

Brončana enohoja dugog vrata na čijem se završetku nalaze uska usta posude. Tijelo je srcolikog oblika. Ručka je figuralno ukrašena, na njezinu završetku nalazi se krilata sirena sa školjkom u desnoj ruci. Na dnu ručke je jedna od Hora, personifikacija proljeća. Vrč se datira u 1. st. pr. Kr.

Arula, mali kućni žrtvenik

Arula, mali kućni žrtvenik

 • Vis, Gradina
 • 1. st. pr. Kr.
 • vis. 17 cm, šir. 11,6 cm

Mali monolitni pravokutni žrtvenik, izrađen od bijelog vapnenca. Djelomično je oštećen u gornjem dijelu, no čini se da je postojala završna ploča/abakus, koja je stršala. Na čelnoj strani nalaze se dvije urezane linije u obliku slova X preko cijele plohe. Između njih je natpis u tri retka, dok je polje četvrtog retka ostalo prazno. Ostale tri strane žrtvenika su neukrašene. Vis. slova: oko 1 cm. Donji profil čini visoka plinta samo mjestimično očuvanog ruba, astragal, plitki zupčanik na čelnoj strani i bočnim stranama. Na čelnoj strani, u sredini plinte, znak nalik sigmi (Σ) (signatura ili oštećenje?). Gornji profil: zupčanik, astragal, fascija i fokus žrtvenika otkrhnutog ruba. Natpis: 

ΣΥΡΙΑΙ 

ΚΤΗΣΙΑΣ 

ΕΥΑΝ 

Sυρίαι Kτησíας εύ(χὴ ν, - ξάμενος) άν(έθηκε)

“Sirijskoj boginji” posvećuje / zavjetuje Ktezija (Ktesias). 

Terakotni kipić stojeće žene odjevene u hiton i himatij

Terakotni kipić stojeće žene odjevene u hiton i himatij

 • Issa, jugoistočna nekropola
 • 3. st. pr. Kr.
 • vis. 18 cm

Potpuno očuvana, na površini ostaci bijele podloge i crvene boje. Na poleđini ovalni otvor.

Ženska figura odjevena je u dugi hiton i himatij koji lepezasto, zdesna nalijevo, obavija cijelo tijelo i glavu te seže sve do ispod koljena. Desna je ruka u visini bokova zabačena natrag, lijeva drži kraj himatija. Težina tijela je na lijevoj nozi, dok je desna svijena u koljenu. Glava i čelo ovijeni su plaštem tako da je vidljivo samo maleno lice.

Terakotna kazališna maska

Terakotna kazališna maska

 • Issa, jugoistočna nekropola
 • 3. st. pr. Kr.
 • vis. 8,5 cm, šir. 3,5 cm

Malena kazališna maska, izrađena od smeđe gline. Kosa je bujna i gusta, začešljana unatrag, čelo je ravno, bez bora. Oči su velike i izbuljene, obrve visoko lučno izdignute, dajući licu groteskno strog izraz. Nos je pravilan, a usta široko otvorena. Nedostaju desni dio čeljusti i donja usna, koji su rekonstruirani.

Terakotna figurica ptice na šipku

Terakotna figurica ptice na šipku

 • Issa, jugoistočna nekropola
 • 3. st. pr. Kr.
 • vis. 12,5 cm

Potpuno očuvana figurica ptice na šipku, na površini ostaci bijele podloge i tamne boje. Sitna oštećenja po cijeloj površini.

Šipak, ptica i dva cvijeta postavljeni su na kružno postolje. Šipak ima naglašene ureze i peteljku uz koju je postavljena ptičica sklopljenih krila i dugim raširenim repom. Dva skladno modelirana cvijeta postavljena su između šipka i postolja.