Dokumentiranje građe

Dokumentiranje građe provodi se na nekoliko razina kako bi se dobili i sačuvali podatci potrebni za daljnju stručnu i znanstvenu obradu predmeta: raznovrsnim digitaliziranim crtežima, fotodokumentacijom, mikroskopskim i 3D snimanjima.

Konzervatorsko-restauratorski postupci evidentiraju se u sustavu S++. Veći dio terenskih istraživanja dokumentiran je od strane djelatnika Konzervatorsko-restauratorskog odjela, a praćenjem novih smjernica i tehnoloških dosega struke te suradnjom s geodetskim uredima postiže se najveća moguća preciznost u izradi arheološke topografije lokaliteta.