U okviru trogodišnjeg projekta Arheološkog muzeja u Splitu, posvećenog obnovi i stručnoj prezentaciji starokršćanske bazilike s grobljem na Manastirinama, provedena je II. faza istraživanja tijekom listopada i studenoga prošle godine. Ova faza predstavlja ključan korak prema očuvanju bogate arheološke baštine našeg područja.

Pročitaj više Manastirine - konzervacija i restauracija transepta bazilike - izvješće o radu II. faze istraživanja