LJETNE RADIONICE ZA DJECU u Arheološkom muzeju u Splitu

Objavljeno:

4. srpnja 2023.

Kategorija:

Događanja, Radionice i edukacije

LJETNE RADIONICE ZA DJECU u Arheološkom muzeju u Splitu

Na radionice se možete prijaviti putem mail adrese muzej@armus.hr ili pozivom na broj +385 95 5147 954 (od 8.00h do 15.00h). Broj sudionika je ograničen.

Arheološki muzej u Splitu i Muzej antičkog stakla u Zadru organiziraju edukativni program za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi (od 6 do 11 godina i od 5 do 9 godina). Program se sastoji od prilagođenog vodstva i popratnih radionica, a održava se u prostoru Muzeja u Splitu (Zrinsko Frankopanska 25).

Djeca mogu sudjelovati u trodnevnom i dvodnevnom programu koji potiče male sudionike na istraživanje, kritičko promišljanje i kreativno izražavanje. Nakon završetka programa, djeca će imati priliku izložiti kreirane predmete na vlastitoj izložbi!

Na radionice se možete prijaviti putem mail adrese muzej@armus.hr ili pozivom na broj +385 95 5147 954 (od 8.00h do 15.00h).

Broj sudionika je ograničen.

Ljetne radionice: Mala škola restauracije!

Uzrast: 6-11 godina         

Trajanje: 3 dana (2 sata dnevnog programa)

Datum: 19-21. srpnja 2023.

Mjesto: Zrinsko Frankopanska 25, Split

Trodnevni program održava se u Arheološkom muzeju u Splitu, a sastoji se od prilagođenih vodstava i dviju radionica.

Prvog dana upoznat će kamenu zbirku i spomenike u lapidariju Muzeja. Oni svjedoče o bogatoj baštini i svakodnevnom životu antičke Salone. Na temelju iznimno vrijedne gostujuće izložbe „Antičko staklo u bojama“ dobit će uvid u osnove antičke medicine, farmacije i kozmetike, a stečeno znanje primijenit će tragajući za informacijama, predmetima i spomenicima u radionici Mali detektivi.

Drugog i trećeg dana razgledat će gostujuću izložbu „Izvornici, kopije, imitati“ koja svjedoči o vrstama, oblicima te načinima izrade i obnove obojenih predmeta koji su krasili antičku svakodnevicu.

Uz pomoć djelatnika Muzeja antičkog stakla u Zadru, sudionici će upoznati osnove restauratorskog umijeća, a sastavljanjem keramičkih predmeta te izradom kalupa i gipsanih imitata imaju priliku za likovno izražavanje u radionici Konzervacija i restauracija.

Sudionici će kreirane predmete postaviti na malenu izložbu dječjih radova u prostorijama Arheološkog muzeja u Splitu, a za uspomenu će dobiti poseban stakleni dar! Radove s izložbe skupit će u dogovorenom terminu.

 

Cijena radionice je 12 eura. U cijenu je uključeno: tri dana edukativnog programa, vodstvo kroz epigrafsku zbirku i lapidarij Arheološkog muzeja, vodstvo kroz izložbu 'Antičko staklo u bojama' te izložbu 'Izvornici, kopije, imitati', radionica 'Mali detektivi', radionica 'Konzervacija i restauracija' te  potrošni materijal.

 

Ljetne radionice: Obojeni muzej!

Uzrast: 5-9 godina         

Trajanje: 2 dana (2 sata dnevnog programa)

Datum: 26-27. srpnja 2023.

Mjesto: Zrinsko Frankopanska 25, Split

Dvodnevni program održava se u Arheološkom muzeju u Splitu, a sastoji se od prilagođenih vodstava i dviju radionica.

Prvog dana upoznat će kamenu zbirku u lapidariju Muzeja koja svjedoči o antičkoj Saloni. Djeca će slušati antičke mitove i legende, a na slikovitim spomenicima prepoznat će članove rimske obitelji i kućanstva, a uz njih će uočiti brojne životinje i kućne ljubimce! Stečeno znanje primijenit će tragajući za informacijama, predmetima i spomenicima u radionici Mali detektivi.

Drugog dana razgledat će gostujuću izložbu „Antičko staklo u bojama“ gdje će uz pomoć djelatnika Muzeja antičkog stakla u Zadru uočiti iznimne predmete od obojenog stakla koji krase antičku svakodnevicu. Nakon uočavanja vrijednih predmeta, djeca će se likovno izraziti oslikavanjem staklenih ploha u kreativnoj radionici Obojeni muzej!

Sudionici će ponijeti sa sobom jednog od izrađenih predmeta, a drugi će biti postavljen na malenoj izložbi dječjih radova u prostorijama Arheološkog muzeja u Splitu. Radove s izložbe skupit će u dogovorenom terminu!

 

Cijena radionice je 10 eura. U cijenu je uključeno: dva dana edukativnog programa, vodstvo kroz epigrafsku zbirku i lapidarij Arheološkog muzeja, vodstvo kroz izložbu 'Antičko staklo u bojama' te izložbu 'Izvornici, kopije, imitati', radionica 'Mali detektivi', radionica 'Obojeni muzej' te potrošni materijal.

Kategorije

Zadnje novosti