3. PeBA, Ohrid, 25-28.svibnja 2022

Objavljeno:

24. svibnja 2022.

Kategorija:

Događanja, Stručni i znanstveni skupovi

3. PeBA, Ohrid, 25-28.svibnja 2022

Od 25. do 28. svibnja 2022. godine u Ohridu se održava treća konferencija PeBA (Perspectives on Balkan Archaeology) , na kojoj se obrađuju teme iz pretpovijesne arheologije sa prostora Balkana (Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Albanija, Bugarska i Grčka).

Na konferenciji će sudjelovati 55 predavača, stručnjaka iz čitave Europe. Među njima  će biti i mr. sc. Damir Kliškić, viši kustos pretpovijesne zbirke s vrlo zanimljivim izlaganjem pod nazivom: A contribution to the knowledge of the end of the Bronze Age in the area of central Dalmatia: The tomb of a Noble women from Studenci near Imotski?

Spomenimo kako se ideja za PeBA - u rodila 2015. godine kada je odlučeno da će se prva konferencija održati u Sarajevu. Ista se održala 8.-9. travnja 2016. godine u Zemaljskom muzeju u Sarajevu sa sudjelovanjem 21 sudionika iz više europskih zemalja s naslovom „Proceedings of the first PeBA Conference. Perspectives on Balkan Archaeology – The Early Iron Age: Methods and Approaches“. Radovi sa ove konferencije su objavljeni u sklopu Godišnjaka CBI u Sarajevu:

http://www.anubih.ba/godisnjak/god47/sadrzaj-god47.htm

Druga konferencija PeBa održala se 15. -17. rujna 2017. u Beogradu sa sudjelovanjem 42 sudionika iz više europskih zemalja s naslovom „2nd Perspectives on Balkan Archaeology. Spheres of Interaction - Contacts and Relationships between the Balkans and adjacent regions in the Late Bronze/Iron Ages (13/12th -6/5th BCE)“ i radovi su objavljeni u ovoj publikaciji:

https://www.vml.de/d/detail.php?ISBN=978-3-86757-110-4

Ovogodišnje, treće izdanje, dostupno je na stranici PeBA https://pebasite.wordpress.com/peba-2020/

Dokumenti

Kategorije

Zadnje novosti