Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 112, Split, 2019., 100 kn

Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 112, Split, 2019., 100 kn

Broj 112 časopisa Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku objavljen je u tiskanom i elektroničkom izdanju, na hrvatskom i engleskom jeziku; dva su rada na engleskom jeziku. Godine 2020. Arheološki muzej u Splitu slavi 200. obljetnicu svojeg osnutka. Hodogram aktivnosti za tu obljetnicu poslan je u Ministarstvo kulture RH. Organizacijski odbor je na svojoj prvoj sjednici, 1. listopada 2019. godine, prihvatio, odnosno potvrdio taj hodogram u koji je ušlo i tiskanje, odnosno promocija ovog broja VAHD-a. Da bi se to istaknulo, na naslovnici i na stranici impresuma dodan je obljetnički logotip.   

  • Sineva Kukoč, Nadin (Nedinum): prostorna koncepcija nekropole kod Liburna. Nadin (Nedinum): spatial concept of the Liburnian necropolis,
  • Martina Čelhar, Mato Ilkić, Nalazi hispanskoga novca s istočne jadranske obale i iz njezina zaleđa. Finds of Hispanian coins on the eastern Adriatic coast and its hinterland,
  • Ivan Pamić, Paolo Visonà, Find of a rare Issaean bronze coin at Grad, Nakovana (Pelješac peninsula). Pronalazak rijetkog isejskog brončanog novca na gradini Grad u Nakovani (Pelješac),
  • Ivan Matijević, Ala Parthorum i ala Pannoniorum na natpisima iz Salone. The ala Parthorum and the ala Pannoniorum in inscriptions from Salona,
  • Siniša Bizjak, Vinka Marinković, Antički sarkofazi s lokaliteta Ribnjak u Solinu. The ancient sarcophaguses from the Ribnjak site in Solin,
  • Jagoda Mardešić, Stanje istraženosti sjeverne nekropole Salone. Current state of research at Salona’s northern necropolis,
  • Nada Bulić, Maria Mariola Glavan, Lustration rituals in ancient Rome and cosmogonic myth. Obredi lustracije u antičkom Rimu kozmogonijski mit,
  • Igor Loinjak, Odjeci crkvenih reformi u sakralnoj arhitekturi 11. stoljeća u Splitu. The impact of ecclesiastical reforms on sacral architecture in Split in the 11th century,
  • Nade Proeva, 100 years of Trebenishte, 2018, Sofia [Skopje, Belgrade]. National Archaeological Institute with Museum – Bulgarian Academy of Sciencis; NI Archaeological Museum of Macedonia, National Museum in Belgrade, NI Institute for protection of Monuments of culture and Museum – Ohrid, P. Ardjanliev, K. Chukalev, T. Cvjetićanin, M. Damjanov, V. Krstić, A. Papazovska, H. Popov (eds.).   

Saznaj više informacija o narudžbi