Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 107, Split, 2014., 80 kn

Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 107, Split, 2014., 80 kn

Odlukom uredništva, časopisu je od broja 107 vraćen stari naslov, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Objavljen je u tiskanom i elektroničkom izdanju, na hrvatskom i engleskom jeziku; jedan je rad na engleskom jeziku.

 • Jane Sanford Gaastra, Emanuela Cristiani, Vedran Barbarić, Herding and Hillforts in the Bronze and Iron Age Eastern Adriatic: Results of the 2007-2010 Excavations at Gradina Rat. Stočarstvo i gradine na istočnom Jadranu u brončano i željezno doba: rezultati iskopavanja na gradini Rat 2007.-2010.,
 • Martina Blečić Kavur, Emil Podrug, Nekropola gradine Velika Mrdakovica - grobovi starijeg željeznog doba. The Necropolis at the Velika Mrdakovica Hillfort-Early Iron Age Graves,
 • Alen Miletić, Prilozi poznavanju naseljavanja otoka Hvara u prapovijesti. Contributions to an Understanding of Human Settlement on the Island of Hvar in Prehistory,
 • Ivanka Kamenjarin, Helenistička reljefna keramika iz Sikula (Resnika). Hellenistic Moldmade Relief Pottery from Siculi (Resnik),
 • Marina Ugarković, Svjetiljke iz Grčko-helenističke zbirke Arheološkog muzeja u Splitu. Oil-Lamps from The Graeco-Hellenistic Collection of the Archaeological Museum in Split,
 • Maja Bonačić Mandinić, Nalazi novca s nekropole Vlaška njiva u Visu. The Coin Finds from the Vlaška njiva Necropolis at Vis,
 • Nino Švonja, Antički spoliji u kući Benzon u Vranjicu. Antique Spolia in the Benzon House in Vranjic,
 • Vinka Marinković, Nekoliko novih figuralnih prikaza u Dioklecijanovoj palači. Several New Figural Portrayals in Diocletian’s Palace,
 • Željko Miletić, Bruno Bijađija, Quintus Marcius Turbo Fronto Publicius Severus. Quintus Marcius Turbo Fronto Publicius Severus,
 • Arsen Duplančić, Reutilizacija antičkih sarkofaga i dvojica splitskih kanonika iz XV. i XVI. Stoljeća. The Reutilization of Roman-Era Sarcophagi and Two Canons of Split from the 15th and 16th Centuries,
 • Mate Zekan, Što je Durana (Hurania, Doranua) iz srednjovjekovnog izvora – Dvorine ili Vranjic? What is Durana (Hurania, Doranua) in the medieval sources: Dvorine or Vranjic?,
 • Arsen Duplančić, Bibliografija za 2013. godinu. Bibliography for 2013, 
 • Maja Bonačić Mandinić, Emilio Marin (ur.), Moji rimski papiri (2004-2011).

Saznaj više informacija o narudžbi