Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, sv. 105, Split, 2012., 80 kn

Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, sv. 105, Split, 2012., 80 kn

Broj 105 časopisa Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku objavljen je u tiskanom i elektroničkom izdanju, na hrvatskom i engleskom jeziku.

  • Dražen Maršić, Ruža Sekso, Korniž ranocarske građevine iz Nina. The cornice from an early imperial building in Nin, 
  • Ivan Matijević, Nova potvrda Liberova kulta iz Salone. A new confirmation of Liber’s cult from Salona,
  • Ivana Jadrić-Kučan, Pokrajinski carski kult u rimskoj provinciji Dalmaciji. The regional imperial cult in the Roman province of Dalmatia,
  • Ivan Matijević, O salonitanskim natpisima konzularnih beneficijarija iz legije Desete gemine (legio X Gemina). On the Salona inscriptions of beneficiarii consularis from legio X Gemina,
  • Marin Buovac, O natpisnoj građi rimskih amfiteatara na prostoru istočnojadranske obale. On the inscriptions of Roman amphitheatres in the Eastern Adriatic seaboard,
  • Ruža Sekso, Ukosnice, toaletne igle i češljevi iz fundusa Muzeja grada Šibenika. Hairpins, cosmetic pins and combs from the collection of the Šibenik City Museum,
  • Vinka Bubić, Kasnoantičke svjetiljke iz Arheološkog muzeja u Splitu. Late Antique oil lamps from the Archaeological Museum in Split,
  • Jelena Jovanović, Kasnoantički i ranobizantski trgovački brončani utezi kuglastog oblika iz Arheološkog muzeja u Splitu. Late Antique and early Byzantine spherical bronze commercial weights housed in the Archaeological Museum in Split,
  • Hanja Anić, Bibliografija o otocima Korčuli, Lastovu i Mljetu u časopisu Bullettino di archeologia e storia dalmata/Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku. Bibliography of the islands Korčula, Lastovo and Mljet in the journal Bullettino di archeologia e storia dalmata/Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku,
  • Arsen Duplančić, Bibliografija za 2011. godinu. Bibliography for 2011. 

Saznaj više informacija o narudžbi