Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, sv. 103, Split, 2010., 80 kn

Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, sv. 103, Split, 2010., 80 kn

Broj 103 časopisa Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku objavljen je u tiskanom i elektroničkom izdanju, na hrvatskom i engleskom jeziku.

  • Boris Čargo, Maja Miše, Lončarska proizvodnja u Isi. Pottery Production in Issa,
  • Jelena Marohnić, Diomedove ptice. The birds of Diomedes,
  • Dražen Maršić, Izgubljeni salonitanski spomenici (II.) / Portretne stele vojnika VII. Legije C.p.f. Gaja Lukrecija i Lucija Cezija Basa. Lost monuments of Salona (II) / Portrait stelae of two soldiers of Legio VII C.p.f., Gaius Lucretius and Lucius Caesius Bassus,
  • Zrinka Buljević, Rimskodobna nekropola u splitskoj Lori. The Roman-era necropolis in Lora, Split,
  • Jelena Jovanović, Rimsko brončano posuđe iz Arheološkog muzeja u Splitu. Roman bronze vessels from the Archaeological Museum in Split, 
  • Hanja Anić, Bibliografija o Trogiru i njegovoj okolici u časopisu Bullettino di archeologia e storia dalmata / Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku. Bibliography on Trogir and its environs in the journal Bullettino di archeologia e storia dalmata / Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, 
  • Arsen Duplančić, Bibliografija za 2009. godinu. Bibliography for 2009.

Saznaj više informacija o narudžbi