Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, sv. 101, Split, 2008., 80 kn

Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, sv. 101, Split, 2008., 80 kn

Broj 101 Vjesnika za arheologiju i povijest dalmatinsku objavljen je u tiskanom i elektroničkom izdanju, na hrvatskom i engleskom jeziku.

 • Arsen Duplančić, Pokretanje časopisa Bullettino di archeologia e storia dalmata i Theodor Mommsen. The establishment of the journal Bullettino di archeologia e storia dalmata and Theodor Mommsen,
 • Ivor Karavanić, Vladimir Golubić, Dražen Kurtanjek, Rajna Šošić, Jožica Zupanič, Litička analiza materijala iz Mujine pećine. Lithic analysis of materials from Mujina Pećina,
 • Alen Miletić, Castellum Tariona. The Castellum Tariona,
 • Enzo Catani, Arheološko-povijesne bilješke o castellum Tariona u rimsko doba. Archaeological and historical notes on the Castellum Tariona in the Roman Era,
 • Boris Čargo, Helenistički grobovi kod rasadnika palmi u Visu. Hellenistic graves at the palm nursery in Vis,
 • Marin Zaninović, Još o hvarskoj Herakleji. A little more on Hvar’s Herakleia,
 • Mirjana Sanader, O antičkim kultovima u Hrvatskoj. On the cults of Antiquity in Croatia,
 • Ivan Matijević, Neobjavljeni natpisi iz Salone. Unpublished inscriptions from Salona,
 • Mato Ilkić, Ivica Ćurković, Prilog poznavanju spona s korpusom u obliku slova S. A contribution to understanding S-shaped clasps,
 • Hanja Anić, Bibliografija o Visu i viškom arhipelagu u časopisu Bullettino di archeologia e storia dalmata/Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku. Bibliography on Vis and the Vis archipelago in the journal Bullettino di archeologia e storia dalmata/Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku,
 • Arsen Duplančić, Bibliografija za 2007. godinu. Bibliography for 2007,
 • Ivan Josipović, Željko Rapanić, Od carske palače do srednjovjekovne općine,
 • Sanja Ivčević, M. Buora, S. Seidel (ur.), Fibule antiche del Friuli. M. Buora, S. Seidel (eds.), Fibule antiche del Friuli.

Saznaj više informacija o narudžbi