Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, sv. 100, Split, 2007., 80 kn

Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, sv. 100, Split, 2007., 80 kn

Broj 100 Vjesnika za arheologiju i povijest dalmatinsku objavljen je u tiskanom i elektroničkom izdanju, na hrvatskom i engleskom jeziku; jedan je rad na hrvatskom i talijanskom jeziku. Ocijenjen najvećom ocjenom (a1), kao jedan od 10 % najboljih časopisa svog znanstvenog područja, od stotog broja je i međunarodno indeksiran, uvršten u AHCI - Arts & Humanities Citation Indeks. Slavljenički je stoti, zlatni, Vjesnik posvećen Splitu.

 • Zrinka Buljević, Predgovor. Preface, 
 • Arsen Duplančić, Uz 100. svezak Vjesnika za arheologiju i povijest dalmatinsku. On Volume 100 of Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, 
 • Ante Rendić-Miočević, Ulomci reljefa s prikazom Silvana i Dijane s lokaliteta Tršćenica u splitskome polju. Relief fragments bearing portrayals of Silvanus and Diana from the Tršćenica site in Split field, 
 • Dino Demicheli, Rimska nadgrobna stela iz splitskog predjela Pazdigrad. Roman Grave Stela from the Pazdigrad Section of Split, 
 • Jasna Jeličić-Radonić, Natpis carice Faustine iz zvonika splitske katedrale. Inscription of the Empress Faustina from the Bell Tower of the Split Cathedral, 
 • Maja Bonačić Mandinić, Nalazi antičkog novca u Splitu. The Finds of Roman Coins in Split, 
 • Bruna Nardelli, O gemama iz Splita: od prostora do Muzeja. Sulle gemme di Spalato: dal territorio al Museo, 
 • Ante Piteša, Predromanički kameni namještaj iz crkve sv. Petra Starog na Lučcu u Splitu. Pre-Romanesque stone furnishings from Church of St. Peter the Old in Lučac, Split, 
 • Milan Ivanišević, Sveti Donino i splitski arhiđakon Toma. St. Donnino and Archdeacon Thomas of Split, 
 • Ivo Babić, Zapažanja o zvoniku splitske katedrale. Some Observations on the Bell Tower of the Cathedral in Split, 
 • Arsen Duplančić, Arhivsko-bibliografski podaci o nekim splitskim spomenicima iz Arheološkog muzeja. Archival and Bibliographic Data on Certain Monuments from Split in the Archaeological Museum, 
 • Hanja Anić, Bibliografija o Splitu u časopisu Bullettino di archeologia e storia dalmata/Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku. Bibliography on Split in the journal Bullettino di archeologia e storia dalmata/Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, 
 • Arsen Duplančić, Bibliografija za 2006. godinu. Bibliography for 2006.

Saznaj više informacija o narudžbi