Domagoj Tončinić, Spomenici VII. legije u rimskoj provinciji Dalmaciji. Monuments of Legio VII in the Roman Province of Dalmatia, (Katalozi i monografije, 4), Split, 2011.

Domagoj Tončinić, Spomenici VII. legije u rimskoj provinciji Dalmaciji. Monuments of Legio VII in the Roman Province of Dalmatia, (Katalozi i monografije, 4), Split, 2011.

Četvrta knjiga u seriji Katalozi i monografije Arheološkog muzeja u Splitu iznimno je važno djelo, jer u cijelosti obrađuje nadgrobne natpise vojnika VII. rimske legije, koja je svoj glavni tabor imala u Tiluriju (Gardun kod Trilja), ali je boravila (barem neki njezini dijelovi) i u drugim mjestima u srednjoj Dalmaciji i Hercegovini. Katalog je popraćen fotografijama Ante Verzottija i sadrži 115 kataloških jedinica, a obogaćen je i brojnim statističkim pokazateljima (tabličnim prikazima i grafikonima). Osim nadgrobnih natpisa autor je ponudio katalog građevinskih i međaških natpisa te sakralnih spomenika VII. legije, kao i zanimljivu raspravu o spomenicima iz kojih je razvidna djelatnost legionara u svakodnevnom životu rimske provincije Dalmacije u razdoblju intenzivne pacifikacije i romanizacije. Knjiga ima posebnu vrijednost jer se u punini građe može dobiti zaokružena slika o produkciji spomenika, ali i o vojnicima – njihovim imenima, podrijetlu, godinama smrti, godinama službe, karijeri te drugim podatcima koji upućuju na različite elemente vojničkog života.

  • Autor: Domagoj Tončinić
  • Glavna urednica: Zrinka Buljević
  • Uredništvo: Arsen Duplančić, Boris Čargo
  • Recenzenti: Nenad Cambi, Mirjana Sanader
  • Lektura i korektura: Katja Tresić – Pavičić
  • Prijevod na engleski i korektura engleskog teksta: Apostrof d.o.o.
  • Grafičko oblikovanje i prijelom: Viktor Popović
  • Autor fotografija: Ante Verzotti
  • Grafički urednici: Igor Čaljkušić, Viktor Popović
  • Cijena: 120,00 kuna

Saznaj više informacija o narudžbi