Ante Piteša, Katalog nalaza iz vremena seobe naroda, srednjeg i novog vijeka u Arheološkome muzeju u Splitu, (Katalozi i monografije, 2), Split, 2009.

Ante Piteša, Katalog nalaza iz vremena seobe naroda, srednjeg i novog vijeka u Arheološkome muzeju u Splitu, (Katalozi i monografije, 2), Split, 2009.

Druga knjiga u seriji Katalozi i monografije Arheološkog muzeja u Splitu podijeljena u četiri veće cjeline. Predstavlja osobito važan doprinos proučavanju baštine srednjega i ranoga novog vijeka u Hrvatskoj te uvelike premašuje razinu običnog kataloga u kojem se publicira muzejska građa. Najprije se obrađuju nalazi iz razdoblja seobe naroda i ranobizantskog razdoblja (od 4. do 7. st.), potom nalazi iz starohrvatskog razdoblja (od druge polovice 8. do 11. st.), nalazi iz razdoblja zreloga i kasnoga srednjeg vijeka (od 12. do 16. st.) i naposljetku nalazi iz razdoblja novog vijeka (od 16. do početka 19. st.). Sve četiri cjeline, s obzirom na to da je riječ o raznorodnom materijalu različite pripadnosti i radioničke provenijencije, sadrže i niz podtema, u kojima se iscrpno iznosi arheološka problematika vezana uz pojedine skupine nalaza. Katalog, popraćen fotografijama Ante Verzottija, sadržava 337 kataloških jedinica sastavljenih opsežno i temeljito, sa svim relevantnim podacima koji se odnose na pojedini predmet; uz nalaze koji se prvi put objavljuju navodi se i literatura koja upućuje na komparativni materijal.

  • Autor: Ante Piteša
  • Glavna urednica: Zrinka Buljević
  • Uredništvo: Arsen Duplančić, Boris Čargo
  • Recenzenti: Maja Petrinec, Tonći Burić
  • Lektura i korektura: Katja Tresić – Pavičić
  • Prijevod na engleski i korektura engleskog teksta: Apostrof d.o.o.
  • Grafičko oblikovanje i prijelom: Viktor Popović
  • Autor fotografija: Ante Verzotti
  • Grafički urednici: Igor Čaljkušić, Viktor Popović
  • Cijena: 120,00 kuna

Saznaj više informacija o narudžbi