Branko Kirigin, Grčko-helenistička zbirka u stalnom postavu Arheološkog muzeja u Splitu, (Katalozi i monografije, 1), Split, 2008.

Branko Kirigin, Grčko-helenistička zbirka u stalnom postavu Arheološkog muzeja u Splitu, (Katalozi i monografije, 1), Split, 2008.

Prva knjiga u seriji Katalozi i monografije podijeljena je u pet poglavlja: Uvod, Lapidarij, Atrij, Dvorana, Literatura. Svako poglavlje počinje malom znanstvenom raspravom o razdoblju, odnosno prostoru koji obrađuje, ilustriranim kartama, planovima i snimkama arheoloških nalazišta. U katalogu su opisani spomenici: njih sedam iz arhajskog razdoblja, devet iz klasičnog razdoblja, devet iz Fara te 58 iz Ise. Sve kataloške jedinice pregledne su i iscrpne, popraćene fotografijama autora Živka Bačića.

  • Autor: Branko Kirigin
  • Glavna urednica: Zrinka Buljević
  • Uredništvo: Arsen Duplančić, Boris Čargo
  • Recenzenti: Nenad Cambj, Marina Milićević Bradač
  • Lektura i korektura: Katja Tresić – Pavičić
  • Prijevod na engleski i korektura engleskog teksta: Danica Šantić
  • Grafičko oblikovanje i prijelom: Viktor Popović
  • Autor fotografija: Živko Bačić
  • Grafički urednici: Igor Čaljkušić, Viktor Popović
  • Cijena: 120,00 kuna

Saznaj više informacija o narudžbi