Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 113/1-2, Split, 2020., 150 kn

Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, sv. 113/1-2, Split, 2020., 150 kn

Broj 113 Vjesnika za arheologiju i povijest dalmatinsku otisnut je u dva sveska: 113–1 i 113–2. Oba sveska objavljena su u tiskanom i elektroničkom izdanju, na hrvatskom i engleskom jeziku. U svesku 113-1 četiri su rada na engleskom jeziku. U svesku 110-2 jedan je rad na engleskom jeziku. Broj 113 posvećen je dvjema obljetnicama: 200. obljetnici Muzeja (1820.-2020.) i 200. obljetnici sustavnih institucionalnih istraživanja Salone (1821.-2021.).

 

Svezak 113-1

 

 • Marko Dizdar, Hrvoje Potrebica, Grob iz Donje Doline s krestastim fibulama – odakle, kako i kada su došle do rijeke Save. Grave from Donja Dolina with crested fibulae – whence, how and when did they reach the River Sava,
 • Lujana Paraman, Marina Ugarković, Gradinsko utvrđenje Sutilija: nove spoznaje temeljene na arheološkim nalazima prikupljenim neinvazivnim istraživanjima. The hill-fort of Sutilija: new knowledge based on archaeological finds collected by non-invasive research,
 • Dora Katsonopoulou, Paros in the Fourth Century BC and the Foundation of Pharos. Paros u četvrtome stoljeću prije Krista i osnivanje Farosa,
 • Tomislav Bilić, Damir Doračić, The coin of the Illyrian king Mytilos in the Archaeological Museum in Zagreb – its re-evaluation and the question of authenticity appendix: on the dating and provenance of KOPKYPAIΩN-issues. Kovanica ilirskog kralja Mitila u Arheološkome muzeju u Zagrebu – reevaluacija i pitanje autentičnosti dodatak: o dataciji i provenijenciji kovanica tipa KOPKYPAIΩN,
 • Saša Paškvan, Paolo Visonà, A Previously Unknown Silver Coin of Issa from Central Dalmatia. Dosad nepoznati srebrni novac Ise iz srednje Dalmacije,
 • Slobodan Čače, Početak Plinijeva opisa Ilirika (Nat. hist. 3, 139) i Liburni. The beginning of Pliny’s description of Illyricum (Nat. hist. 3, 139) and the Liburnians,
 • Michel Feugère, Sanja Ivčević, Aucissa fibulae with zoomorphic decoration. Aucissa fibule sa zoomorfnim ukrasom,
 • Domagoj Tončinić, Mirna Cvetko, Instrumenta inscripta Tiluriensia. Instrumenta inscripta Tiluriensia,
 • Alka Starac, Prilog poznavanju rimskih kultnih posuda na istočnoj obali Jadrana. A contribution to the knowledge of Roman cult vessels on the east coast of the Adriatic
  • Nino Švonja, Rimske kutijice za pečate u Arheološkome muzeju u Splitu. Roman seal boxes held in the Archaeological Museum in Split,

 


Svezak 113-2

 

 • Dino Demicheli, Several unpublished inscriptions from the lapidarium of the Archaeological Museum in Split. Nekoliko neobjavljenih natpisa iz lapidarija Arheološkog muzeja u Splitu,
 • Iva Kaić, Nekoliko kameja iz Arheološkog muzeja u Splitu. Several cameos from the Archaeological Museum in Split,
 • Domagoj Bužanić, Epigrafska svjedočanstva o antičkoj vodoopskrbi hrvatskog Jadrana. Epigraphic evidence of ancient water supply in the Croatian Adriatic
 • Ana Konestra, Nenad Cambi, Rapska osteoteka: novi pogled na sepulkralni spomenik Remije Maksime iz franjevačkog samostana u Kamporu na otoku Rabu. Osteotheca from Rab: new insights on the sepulchral monument of Remmia Maxima held in the Franciscan monastery at Kampor on the island of Rab,
 • Mirjana Sanader, Qui bene cantat, bis orat. Uloga pjevača u ranokršćanskoj crkvenoj liturgiji. Qui bene cantat, bis orat. The role of cantors in the early Christian church liturgy,
 • Anita Penović, Nebojša Nebojša, Katja Marasović. Rimska tržnica – macellum u Splitu. Roman market-place – macellum in Split
 • Katja Marasović, Ostava kasnoantičkog novca iz Dugopolja. A hoard of late antique coins from Dugopolje,
 • Arsen Duplančić, Vinicije Lupis,Armenski natpisi iz 17. stoljeća u SplituArmenian inscriptions from the 17th century in Split,
 • Ika Prpa-Stojanac, Čišćenje i analiza rimskoga provincijalnog novca iz Salone. Cleaning and analysis of Roman provincial coins from Salona,
 • Borko Vješnica, Duje Ordulj, Restauriranje antičke carske skulpture iz Visa. Restoration of an ancient imperial sculpture from Vis,
 • Miona Miliša, Josipa Marić, Ivica Ljubenkov, T-IR analiza uzoraka polikromije s kamenih antičkih skulptura iz Arheološkog muzeja u Splitu. FT-IR analysis of polychromy samples from antique stone sculptures in the Archaeological Museum in Split,
 • Ivanka Vukšić,in memoriam Zoran Podrug (Poki)in memoriam Zoran Podrug (Poki),
 • Arsen Duplančić, Bibliografija za 2018. i 2019. godinu,

Saznaj više informacija o narudžbi