Tonći Seser

Trenutno zvanje: viši fotograf

Ostvareni obrazovni stupnjevi:

 • 1986. srednja škola u Splitu, zanimanje: likovni stručni radnik za fotografiju, struka kulturno-umjetnička, usmjerenje likovno-tehničko
 • 1994. diplomirao na Upravno-pravnom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i stekao stručnu spremu šestog (VI/I) stupnja i stručni naziv upravnog pravnika

 

Zaposlenje:

 • 1992. zaposlen u Arheološkom muzeju u Splitu na radnome mjestu fotografa
 • 2016. stekao stručno muzejsko zvanje višeg fotografa

 

Ostala ostvarenja:

 • od osnivanja, 16. listopada 2006., sindikalni je povjerenik podružnice Arheološki muzej - Split, Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi, a povjerenikom je izabran u četvrtom mandatu na slobodnim tajnim izborima od strane radnika Muzeja, članova sindikata.
 • na 5. redovitom saboru Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi održanom 7. travnja 2017. godine u Zagrebu, izabran je za člana Radnog predsjedništva Sabora te zamjenika člana Središnjeg odbora Sindikata

 

Važniji fotografski poslovi

Kao fotograf Arheološkog muzeja u Splitu sudjelovao je na raznim muzejskim i međuinstitucionalnim projektima opremajući fotografijama muzejske građe publikacije i izložbe:

 • knjigu Starohrvatski Solin, Split 1992.
 • knjigu Atički sarkofag s prikazom lova, Split 1992.
 • knjigu N. Cambi, Sarkofag Dobrog pastira iz Salone i njegova grupa, Split 1994.
 • knjigu Salona christiana, Split 1994.
 • zbornik Radovi XIII. međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju, Split, 1998.
 • publikaciju Dva stoljeća arheologije na makarskom primorju, Makarska 1999.
 • knjigu Longae Salonae II, Split 2002.
 • zbornik Arheološka istraživanja u Naroni i dolini Neretve, Izdanja HAD-a, Vol. 22, Zagreb-Metković-Split 2003.
 • katalog El teatro romano, Zaragoza 2003.
 • izložbu i katalog Augusteum Narone. Splitska siesta naronskih careva, Split 2004.
 • katalog The Rise and Fall of an Imperial Shrine. Roman Sculpture from the Augusteum at Narona, Split 2004.
 • naslovnicu zbornika Akti VIII. međunarodnog kolokvija o problemima rimskog provincijalnog umjetničkog stvaralaštva, Zagreb 2005.
 • časopis Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 98, Split 2005.
 • časopis Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 99, Split 2006.
 • monografiju Stotinu hrvatskih arheoloških nalazišta, Zagreb 2006.
 • članak J. Mardešić, Svjetiljke s volutama i trokutastim nosom iz Aserije koje se čuvaju u Arheološkom muzeju u splitu, Asseria 4, Zadar 2006, 127-172.
 • knjigu E. Marina (ed.), Circolo dell' ambasciata croata 2005/2006, Rim 2007.
 • knjigu M. Sanader (ed.), Kroatien In Der Antike, Mainz am Rhein 2007.
 • izložbu i katalog Z. Buljević i S. Ivčević, Odraz Rimljanke, Split 2007.
 • knjigu L. Katić, Naseljenje današnjeg Solina, Split 2007.
 • izložbu i katalog Z. Buljević, Antejski cilkus, prva samostalna izložba fotografija Ivana Marovića, muzejskog savjetnika u miru, Split 2007.
 • izložbu i katalog Split u Arheološkome muzeju u Splitu, Split 2007.
 • časopis Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 100, Split 2007.
 • članak B. Kirigina, ΠΙΘΟΣ iz Arheološkog muzeja u Splitu, Archaeologia Adriatica 2/1, 177-189, Zadar 2008.
 • časopis Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 101, Split 2008.
 • časopis Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 102, Split 2009.
 • monografiju B. Čarga, Martvilo. Istraživanja jugozapadne isejske nekropole do 1970. godine, Split 2010.
 • katalog B. Čargo, Grčko-helenistička keramika Arheološkog muzeja u Splitu, Sinj 2010.
 • časopis Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 103, Split 2010.
 • vodič E. Višić - Ljubić, Salona - Colonia Martia Ivlia Valeria - Vodič po arheološkim lokalitetima, Solin 2010.
 • članak A. Duplančića, Kameni ukrasi s crkve sv. Mihovila in ripa maris u Splitu, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 42, Split 2011, 121-136.
 • časopis Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 104, Split 2011.
 • časopis Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 105, Split 2012.
 • knjigu John A. N. Z. Tully, The Island Standard: The Classical, Hellenistic, and Roman Coinages of Paros, Numismatic Studies 28, New York 2013.
 • izložbu i katalog J. Jovanović, Figurae Veneris, Split 2013.
 • časopis Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 106, Split 2013.
 • knjigu V. Delonga i suradnici, Prije sjećanja. Arheološka istraživanja u jugoistočnom dijelu Dioklecijanove palače u Splitu, 1992. godine, Split 2014.
 • rad M. Sanader, Flavia Vitalia, Presbyterin oder die Frau eines Presbyters?, in: Ein kräftiges Halali aus der Römerzeit, F. Lang, S. Traxler, E.M. Ruprechtsberger, W. Wohlmayr (eds.), Salzburg 2014, 261-269.
 • časopis Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 107, Split 2014
 • članak A. Duplančić, Četiri skulpture iz Salone i zapisi o njima, Tusculum 8, Solin 2015, 175-202.
 • dijelom katalog J. Mardešić, Bonus Pastor u Saloni, Split 2015.
 • izložbu i katalog J. Jovanović, D. Vladović, Monumenta et animalia, Split 2015.
 • izložbu i katalog J. Jovanović, D. Ordulj, I. Prpa-Stojanac, Od gline do nakita / Od kocke do slike, Split 2016.
 • časopis Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 109, Split 2016.
 • dijelom katalog J. Mardešić, Tragovi zanatlija u Saloni, Split 2016.
 • na Facebook stranicama Arheološkog muzeja u Splitu objavljene su fotografije s više radionica Matematičari u muzeju, od 2017.
 • članak A. Duplančić, Membra disiecta jednoga salonitanskog mauzoleja, Tusculum 10/1,  Solin 2017, 71-94.
 • knjigu J. Jeličić Radonić, H. Göricke-Lukić i I.Mirnik, Faros. Grčki, grčko-ilirski i rimski novac, Split 2017.
 • dijelom knjigu E. Marin et alii, Forum Naronitanum, Vid 2017.
 • vodič J. Jovanović i M. Škarić, Baza je znat. Vodič za djecu kroz Arheološki muzej u Splitu, Split 2017.
 • katalog Boris Čargo et alii, Iz grada isplovi ovog. Issa maritima, Split 2018.
 • izložbu i katalog E. Višić - Ljubić, Aurum Salonitanum. Rimske naušnice iz Arheološkog muzeja u Splitu, Split 2018.
 • dijelom knjigu M. Sanader, Rimljani između Mediterana i Dunava. Odabrani radovi iz antičke provincijalne arheologije, Zagreb 2018.
 • pojedina poglavlja kataloga Salona iza Porta Andetria. Arheološka istraživanja u Ulici Stjepana Radića u Solinu, Split 2019.