Maja Bonačić Mandinić

Dokumenti

Akademski naziv: profesor arheologije

Trenutno zvanje: muzejska savjetnica Numizmatičke zbirke Arheološkog muzeja u Splitu

Istraživački interesi: Nalazi grčkog, rimskog, i bizantskog  novca u srednjoj Dalmaciji

Ostvareni obrazovni, akademski i znanstveni stupnjevi:

- 1980. godine diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; profesor arheologije

 

Zaposlenje:

- od 1984. volontira u Arheološkome muzeju u Splitu

- od 1986. zaposlena kao kustos Numizmatičke zbirke u Arheološkome muzeju u Splitu

 

Stručna djelatnost:

Izložbe:

Koautorica ili suradnica na izložbama:

-  Don Frane Bulić, Split, 1984., Arheološki muzej u Splitu, suradnica

-  Doba francuske uprave u Dalmaciji,  Split, 1989., suradnica

-  Novac u Dalmaciji , Sinj, 1986; Splitska banka, u suradnji s Dalmatinskim numizmatičkim društvom, suradnik

-  Novac u Dalmaciji, Stari Grad, 1986., Vijećnica, u suradnji s Dalmatinskim numizmatičkim društvom, suradnica

-  Novac u Dalmaciji , Hvar, 1987, Lođa hotela Palace, u suradnji s Dalmatinskim numizmatičkim društvom, suradnica

-  Novac u Dalmaciji , Supetar, 1988., salon hotela Kaktus, u suradnji s Dalmatinskim numizmatičkim društvom, suradnica

-  Moj Split , Split, 1990., Galerija „Dobri“ Franjevačkog samostana Gospe od Zdravlja, u suradnji s Dalmatinskim numizmatičkim društvom

-  Starohrvatski Solin, Split, 1992., Arheološki muzej u Splitu, suradnica

-  Pharos, Antički Stari Grad, u povodu 2380. obljetnice utemeljenja, Zagreb, 1995/1996.,

-  Muzejski prostor na Jezuitskom trgu, suradnica

Salona Christiana, Split,1994., Arheološki muzej u Splitu, suradnica, izbor novca samo za izložbu

-  Manastirine,  Split, 1998., Arheološki muzej u  Splitu, suradnica

-  Štovanje sv. Dujma kroz vjekove, Split, 2004., Nadbiskupsko sjemenište; odabir splitskog novca za izložbu, suradnica

-  Augusteum Narone. Splitska siesta naronskih careva, 2004., Galerija umjetnina Split, suradnica

-  The Rise and Fall of an Imperial Shrine: Roman Sculpture from the Augusteum at Narona, 2004., Ashmolean Museum, Oxford, suradnica

-  Divo Augusto. La descoberta  d’un temple romà a Croàcia, 2005., Museu d’història de la Ciutat, Barcelona, suradnica

-  L'Augusteum di Narona: Roma al di là dell'Adriatico, 2005., Musei Vaticani, Sala Polifunzionale, suradnica

-  Augusteum Narone, 2005., Gliptoteka HAZU u Zagrebu,  suradnica

-  17 u 8. Arheološka istraživanja u jugoistočnom dijelu Dioklecijanove palače 1992. godine, Split, 2005., Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, koautorica

-  Dalmatinska zagora – nepoznata zemlja, Zagreb, 2007., Klovićevi dvori - suradnica u stručnoj obradi i izboru novca samo za izložbu

-  Split u Arheološkome muzeju u Splitu, Split, 2007., Arheološki muzej u Splitu, koautorica

-  Antički Grci na tlu Hrvatske, Zagreb, 2010., Klovićevi dvori, koautorica

-  Forum Naronitanum, Vid, 2016., Arheološki muzej Narona, suradnica

-  Forum Naronitanum, Split, 2017., Muzej grada Splita, suradnica

-  Forum Naronitanum, Zadar, 2017., Arheološki muzej Zadar, suradnica

-  Forum Naronitanum, Pula, 2017., Augustov hram, suradnica

-  Forum Naronitanum, Zagreb, 2017., Arheološki muzej u Zagrebu, suradnica

-  Forum Naronitanum, Rijeka, 2018., Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja u Rijeci, suradnica

-  Forum Naronitanum, Vučedol, 2019., Muzej vučedolske kulture, suradnica

-  Forum Naronitanum, Šibenik, 2019., Muzej grada Šibenika, suradnica

-  Iz grada isplovi ovog. Issa maritima, Split, 2018., Pomorski muzej Split, suradnica

-  Salona iza Porta Andetria. Arheološka istraživanja u Ulici Stjepana Radića u Solinu, Solin, 2019., javna ustanova u kulturi „Zvonimir“, koautorica

-  Salona iza Porta Andetria. Arheološka istraživanja u Ulici Stjepana Radića u Solinu, Split, 2020., Etnografski muzej Split, koautorica

 

Rad na stalnim postavima muzeja i zbirki:

-  1989. Revizija novca iz zbirke Dominikanskog samostana u Starom Gradu na Hvaru i priprema legenda za njihov novi stalni postav

-  1989. Izbor i obrada novca za stalni postav područne zbirke Narona, splitskog Arheološkog Muzeja, izložene u školi u Vidu.

-  2000. Izbor novca za stalni postav Arheološkog muzeja u Splitu

-  2002. Sistematizacija i priprema za  izlaganje novca iz zbirke Franjevačkog samostana u Tomislavgradu u izložbenom prostoru samostana

-  2007. Izbor novca za stalni postav Arheološkog muzeja Narone, Vid.

 

Arheološka istraživanja Arheološkog muzeja u Splitu:

  • 1985. sudjelovala u revizijskim istraživanjima rimskih termi u Visu
  • 1985. sudjelovala u zaštitnom istraživanju na trasi vodovoda u Vidu
  • 1986. sudjelovala u rekognosciranju starogradskog Agera
  • 1986. - 1987. sudjelovala u zaštitnim arheološkim istraživanjima u Saloni (obilaznica)
  • 1989. vodila zaštitna arheološka sondiranja na lokaciji planirane upravne zgrade s poslovnim prostorom INA-e u Solinu
  • 1990. sudjelovala u sustavnim istraživanjima rimskih termi u Visu
  • 1994. sudjelovala u  revizijskom sondiranju na Manastirinama u Solinu
  • 1992. sudjelovala u istraživanju u jugoistočnom dijelu Dioklecijanove palače u Splitu

 

Članstva u društvima i vijećima:

- Hrvatsko arheološko društvo, od 1983.

- Književni krug Split, od 1999.

- Upravno vijeće Arheološkog muzeja u Splitu, od 2000. do 2004.

- Upravno vijeće Arheološkog muzeja u Zadru, od 2001. do 2005.

 

Uredništvo:

1994. - 2004. uredništvo časopisa Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku.

 

Sudjelovanje na znanstvenom projektu:

2007. - 2013. suradnica na projektu Numizmatička topografija Hrvatske; znanstveni projekt MZOŠ-a (293-0000000-0853); voditelji projekta: Ivan Mirnik (2007. - 2012.), Tomislav Bilić (2012. - 2103.)

 

Međunarodna suradnja

1984. - 2000. suradnica na projektu Arheološkog muzeja u Splitu i Centre Alfred Merlin - Archéologie de l' Antiquité tardive, Université de Paris IV-Sorbonne, na reviziji ranokršćanskih spomenika Salone; suradnja na pripremi kataloga ranokršćanske skulpture Salone Salone I, Ecole Francaise de Rome, Rome, 1994; izrada kataloga starih nalaza s Manastirina (osim natpisa i arhitektonske plastike) te novih nalaza novca, za Salone III, suradnja na pripremi kataloga ranokršćanskih natpisa za Salone IV, I-II.