Ivana-Zrinka Bajić Franković

Dokumenti

Akademski naziv: prof. lik. kulture i dipl. restaurator

Trenutno zvanje: viša konzervatorica-restauratorica kamene plastike i predmeta iz arheološkog konteksta (metal)

 

Ostvareni obrazovni, akademski i znanstveni stupnjevi:

 • 2002. Umjetnička Akademija Sveučilišta u Splitu, Hrvatska, prof. lik. kulture i dipl. restaurator

 

Zaposlenje:

 • od 2002. do 2003. stažiranje u Arheološkome muzeju u Splitu
 • od 2003. do 2004. vanjska suradnica Arheološkog muzeja u Splitu
 • od 2005. zaposlena u Arheološkom muzeju u Splitu na mjestu restauratora

 

Članstva u društvima i vijećima:

 • 2008. Hrvatsko muzejsko društvo
 • 2012. Stručno muzejsko vijeće

 

Seminari i stručna usavršavanja:

 • 2006. sudjelovanje na stručnom Seminaru o primjeni lasera u konzervatorsko-restauratorskoj zaštiti spomenika kulture, s Certifikatom o osposobljenosti za rad na laserima Smart clean ll i Michelangelo, Dubrovnik
 • 2007. polaganje stručnog ispita za muzejsko zvanje restauratora kamena
 • 2014. ostvarila uvjete za stjecanje stručnog muzejskog zvanja – viši restaurator
 • 2015. položen tečaj Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping, Split

 

Rad na stalnom postavu Arheološkog muzeja u Splitu:

 • od 2010. do 2015. voditeljica projekta konzervatorsko-restauratorskih radova na kamenim spomenicima izloženih u lapidariju Arheološkog muzeja u Splitu – lasersko čišćenje, desalinizacija, konsolidacija, laboratorijska ispitivanja, stabilizacija oštećenja i rekonstrukcija (program odobren i osiguran sredstvima Ministarstva kulture)
 • procjena planiranih konzervatorsko-restauratorskih postupaka na kamenim spomenicima u lapidariju

 

Arheološka istraživanja (izradba terenske dokumentacije i konzervatorsko-restauratorski zahvati):

 • 2003. sudjelovala u istraživanjima arheološkog lokaliteta Narone
 • 2010. - 2012. sudjelovala u istraživanjima arheološkog lokaliteta Ise
 • 2010. sudjelovala u istraživanjima arheološkog lokaliteta Tilurij

 

Važniji konzervatorsko-restauratorski poslovi:

 • konzervatorsko-restauratorski zahvati na građi za izložbu Figurae Veneris, u Arheološkome muzeju u Splitu 2013.
 • konzervatorsko-restauratorski zahvati na građi za izložbu Klasični Rim na tlu Hrvatske/arhitektura-urbanizam-skulptura, u Galeriji Klovićevi dvori, u Zagrebu 2014.
 • konzervatorsko-restauratorski zahvati na staklenim salonitanskim predmetima za doktorsku disertaciju Z. Buljević Ranorimsko salonitansko i tilurijsko stakleno posuđe u kontekstu nalaza staklenog posuđa s područja provincije Dalmacije, Zagreb, 2016.
 • konzervatorsko-restauratorski zahvati na građi za izložbu Iz grada isplovi ovog, Issa maritima, u Hrvatskom pomorskom muzeju u Splitu, 2018.
 • 2015. konzervatorsko-restauratorski zahvati metalnih dijelovima oplate velikih ulaznih vrata u zgradu Arheološkog muzeja u Splitu
 • od 2013. konzervatorsko-restauratorski zahvati na građi sa Zapadne salonitanske nekropole (obilaznica)
 • 2011. vodila preslagivanje i premještanje kamenih spomenika u stražnjem dvorištu u okvirima postavljene kvadratne mreže, uz  uporabu mehanizacije i rad fizičkih radnika, kao preduvjet revizije kamenih spomenika kojima je najteže manipulirati