Ema Višić-Ljubić

Dokumenti

Akademski naziv: diplomirani arheolog i latinist

Trenutno zvanje: viša kustosica Priručne zbirke i lokaliteta Salona

Istraživački interesi: klasična i starokršćanska arheologija, antički natpisi, antičke naušnice

 

Ostvareni obrazovni, akademski i znanstveni stupnjevi:

1993. diplomirani arheolog i latinist

 

Radno iskustvo i zvanja:

1993. – 1994. kustosica pripravnica u Arheološkom muzeju u Splitu

1994. – kustosica Arheološkog muzeja u Splitu

1996. – kustosica arheološkog lokaliteta Salona

2006. – viša kustosica arheološkog lokaliteta Salona

2010. – viša kustosica Priručne zbirke i lokaliteta Salona

 

Stručna djelatnost:

- matičar 2. razine za arheološke zbirke, od 2017.

 

Autorske i koautorske izložbe:

 • Salona christiana, Arheološki muzej u Splitu, 1994. (skupina autora)
 • Pro Salona, Solin – Dom kulture – Galerija Zvonimir, 1997., Pula – Galerija Diana, 1997.; Umag – Gradski muzej Umag, 1998.; Galerija Fotokluba Split, 1998.; Zagreb - 10. Međunarodni poslovni turistički sajmu - ITTF 1998.; Sarajevo – Umjetnička galerija BiH, 1998.; Metković – Kulturno središte, 1998.; Hvar – Galerija Arsenal, 1998.; Sinj – hotel Alkar, 1998.
 • Augusteum Narone. Splitska siesta naronskih careva, Galerija umjetnina Split, 2004. (skupina autora)
 • The Rise and Fall of an Imperial Shrine: Roman Sculpture from the Augusteum at Narona, Ashmolean Museum, Oxford, 2004.
 • Divo Augusto. La descoberta  d’un temple romà a Croàcia, Museu d’història de la Ciutat, Barcelona, 2005.
 • L'Augusteum di Narona: Roma al di là dell'Adriatico, Musei Vaticani, Sala Polifunzionale, 2005.
 • Augusteum Narone, Gliptoteka HAZU u Zagrebu, 2005.
 • Aurum Salonitanum. Rimske naušnice iz Arheološkog muzeja u Splitu / Aurum Salonitanum. Roman earrings from the Archaeological Museum in Split, Arheološki muzej u Splitu – Mala dvorana, Split, 2018.; Arheološki muzej Narona, Metković, 2020.

 

Rad na stalnim postavima:

- Stalni postav Arheološkog muzeja u Splitu, 2000. (skupina autora)

- Obnova i preuređenje Spomen-sobe Don Frane Bulića u Tusculumu, 2007. - 2008. (voditeljica projekta)

 

Članstva u društvima i udrugama:

 • Hrvatsko arheološko društvo, od 1994.
 • Stručno vijeće Arheološkog muzeja u Splitu, od 2005. do 2007.
 • Upravno vijeće Arheološkog muzeja u Splitu, od 2014. do 2016.
 • Vijeća TZ Grada Solina kao predstavnica Arheološkog muzeja u Splitu, od 2010. do 2018.

 

Sudjelovanje u uredništvima stručnih i znanstvenih časopisa:

- Uredništvo muzejskog časopisa Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, 2014. do 2019.

- Uredništvo Zbornika međunarodnog znanstvenog skupa Salonitansko-splitska crkva u prvom tisućljeću kršćanske povijesti, održanog u povodu 1700. obljetnice mučeništva sv. Dujma, Split, 14. - 15. svibnja 2004., Crkva u svijetu, Splitsko-makarska nadbiskupija, Split, 2008.

 

Arheološka istraživanja:

- Dokumentacija arhitektonskih ulomaka u salonitanskom amfiteatru - voditeljica 2018. - 2019.

- Građevina s apsidom u istočnom dijelu grada - sustavna arheološka istraživanja u suradnji s Filozofskim fakultetom u Zagrebu, Arheološki odsjek - suvoditeljica  2018. - 2019.

- Manastirine - KIC, zaštitna arheološka istraživanja i arheološki nadzor nad građevinskim radovima - voditeljica, 2015. - 2017., 2018.

- Manastirine, zaštitna arheološka istraživanja sjeverno od bazilike - voditeljica, 2015.

- Gašpini, zaštitna arheološka istraživanja - voditeljica, 2013.

- Solin, izgradnja fekalne kanalizacije i CS Sv. Kajo, zaštitna arheološka istraživanja -suvoditeljica, 2011.

- Salona, lokalitet „16 sarkofaga“, nadzor nad sanacijom i konzervatorsko-restauratorskim radovima nad ogradnim suhozidima lokaliteta - voditeljica, 2011., 2014.

- Marusinac, revizijska arheološka istraživanja uz konzervaciju i restauraciju arhitektonskih ostataka sjeverne bazilike (tzv. Basilica discoperta) - voditeljica, 2009. - 2012., 2014., 2016. - 2018.

- Rižinice, arheološki nadzor nad radovima sanacije potpornog zida na ŽC 6253, Solin-Klis, u suradnji s MHAS-om - suvoditeljica, 2006.

- Marusinac, revizijska istraživanja sjevernog dijela tzv. Basilicae discopertae - voditeljica, 2005. - 2007

- Salona, teatar i hram, sustavna arheološka istraživanja - sudjelovanje (voditeljica: J. Mardešić), 2003., 2008.-2010

- Salona, Episkopalni centar, Oratorij A, hrvatsko-francuska revizijska istraživanja - sudjelovanje (voditeljice: J. Mardešić i P. Chevalier), 2000., 2003. - 2004., 2007.

- Manastirine, sondažno istraživanje uz južnu stranu ulaznih vrata u baziliku - voditeljica, 2004.

- Split, lokalitet Ad basilicas pictas - sudjelovanje (voditeljica: Tajma Rismondo), 1997.

- Solin, poslovno-stambeni objekt „Rošinove kuće“ - sudjelovanje (voditeljica J. Mardešić), 1997.

- Manastirine u Saloni, hrvatsko-francuska revizijska istraživanja - sudjelovanje (voditelji: N. Duval i E. Marin), 1996. - 1997.

- Solin, Vrt časnih sestara, zaštitna istraživanja - sudjelovanje (voditeljica J. Mardešić), 1994., 2000.

- Marusinac. revizijska istraživanja - sudjelovanje (voditelj: Emilio Marin), 1994., 2000.

 

Sudjelovanje s referatima  na znanstvenim i stručnim skupovima:

Nova saznanja o zidanoj grobnici E u tzv. bazilica diskoperta na Marusincu, Znanstveni skup „Salona od godine 119. prije Krista do kasne antike“, Split, 23. - 25. rujna 2019.

Marusinac u svjetlu novih istraživanja, I. skup hrvatske ranokršćanske arheologije (HRRANA), Zagreb, 15. - 17. ožujka 2018.

Zaštitna arheološka istraživanja zapadno od lokaliteta Manastirine,  Znanstveni skup HAD-a, Kaštela, 2. - 6. listopada 2017.

Salona – otkrivanje antičkog grada kroz djelovanje Arheološkog muzeja u Splitu, 2. Međunarodni kongres povijesnih gradova,  Solin, 16. - 19. ožujka 2016.

Tusculum – nekoć i danas, 2. kongres muzealaca, Muzeji i arhitektura u Hrvatskoj, Zagreb, 19. - 21. listopada 2011.

 

Sudjelovanje u znanstvenim projektima:

Od 2020. suradnica na projektu "Novi životi antičkih natpisa: epigrafski spoliji u srednjoj Dalmaciji"  (projekt: IP- 2019-04- 3537, voditelj projekta: Dino Demicheli, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet)

 

Sudjelovanje u EU projektima:

- Integrirani program Salona - sudjelovanje u timu 2016.-2019.

- EU projekt RER&DWR II - Dunavske kulturne rute /Rute rimskih careva i Dunavske vinske rute II - sudionica, 2013. - 2016.

 

Projekti Arheološkog muzeja u Splitu:

- konzervacija i restauracija sarkofaga koji su smješteni in situ na Manastirinama, u suradnji s Umjetničkom - voditeljica projekta, od 2015. godine

 

Pedagoški programi:

 • I. mali simpozij „Martyres Salonitani“, pedagoško-edukativna radionica o salonitanskim mučenicima realizirana u vidu simpozija koji je održan 13. travnja 2019. godine u Tusculumu na Manastirinama. (zajedno s muzejskom pedagoginjom M. Škarić i I. Vukšić)
 • edukativne radionice „Upoznaj baštinu“ – upoznavanje s načinom arheoloških istraživanja (zajedno s I. Vukšić), od 2015.