Borko Vješnica

Dokumenti

Trenutno zvanje: viši konzervator-restaurator kamene plastike i predmeta iz arheološkog konteksta (metal)

Ostvareni obrazovni stupnjevi:

 • 1985. g. srednja škola Centar za odgoj i obrazovanje u umjetnosti i kulturi u Splitu – stručni radnik za dizajn industrijskih proizvoda
 • 1992. g. Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet u Zadru / OOUR Prirodoslovno-matematičkih znanosti Studija odgojnih područja u Splitu – profesor likovne kulture

Glavni interesi: konzervatorsko-restauratorski radovi na kamenu i podnim mozaicima, zaštita antičkih podova, zidova i žbuke te konzervacija predmeta od metala

 

Zaposlenje:

 • od 1992. g. rad na ugovor o djelu u Arheološkome muzeju u Splitu
 • od 1993. g. djelatnik Arheološkog muzeja u Splitu na sljedećim poslovima:

- konzerviranje i restauriranje predmeta od kamena

- konzerviranje i restauriranje dijelova antičke arhitekture na arheološkim lokalitetima, i to: kameni zidovi, bojana zidna žbuka, štukature, žbukani i keramički podovi, mozaici

- konzerviranje i restauriranje predmeta od metala

- konzerviranje i restauriranje antičke keramike

- dokumentacija: terenska, tehnička, fotodokumentacija, priprema crteža za tisak, primjena programa S++

- priprema, postavljanje i rastavljanje izložbi, nadzor kod prijevoza vrijednih muzejskih eksponata na inozemne izložbe

- izrada programa, elaborata i troškovnika konzervatorsko-restauratorskih radova i Programa za financiranje javnih potreba u kulturi RH

 

Stručni rad

Sudjelovanje u izradi stalnih muzejskih postava:

 • Stalni postav Arheološkog muzeja u Splitu od 18. prosinca 2000. - konzervirao i restaurirao više od 2800 metalnih eksponata.
 • Stalni postav Arheološkog muzeja Narone od 18. svibnja 2007. - konzervirao, restaurirao i djelomično rekonstruirao dijelove arhitekture hrama Augusteuma, i to: 2 velika mozaička tepiha (cela hrama i taverna), keramički pod - opus spicatum (taverna), svi zidovi u hramu i oko njega, sa zidnom žbukom i štukaturama; sudjelovao u konzervaciji carskih kipova i konzervirao većinu izloženih metalnih predmeta u vitrinama stalnog postava.

 

Autorske izložbe:

 • Konzervatorsko-restauratorski radovi na mozaicima u Naroni, od 28. rujna 2010., u Arheološkome muzeju u Splitu
 • Konzervatorsko-restauratorski radovi na mozaicima u Naroni, od 4. studenog 2010., u Arheološkome muzeju u Naroni.

 

Rad na izložbama AMS-a:

 • Augusteum Narone – splitska siesta naronitanskih careva, od 4. svibnja do 15. lipnja 2004.,  u Galeriji umjetnina u Splitu - suradnik u realizaciji izložbe te kataloga (članak) izložbe, konzervacija i restauracija predmeta
 • The Rise and Fall of an Imperial Shrine. Roman Sculpture from the Augusteum at Narona., od 7. srpnja do 17. listopada 2004., u The Ashmolean Museum of Art and Arheology, University of Oxford, Beaumont Street, Oxford OX1 2PH - suradnik u realizaciji izložbe te kataloga (članak) izložbe, konzervacija i restauracija predmeta
 • Divo Augusto: La descoberta d`un temple romá a Croácia = El descubrimiento de un templo romano en Croacia, od 4. studenog 2004. do 30. siječnja 2005., u Institut de cultura: Museu d’història de la Ciutat u Barceloni - suradnik u realizaciji izložbe te kataloga (članak) izložbe, konzervacija i restauracija predmeta
 • Ľ Augusteum di Narona: Roma al di la delľ Adriatico, od 22. veljače do 18. svibnja 2005., u Musei Vaticani (Sala Polifunzionale), Citta' dell Vaticano - suradnik u realizaciji izložbe te kataloga (članak) izložbe, konzervacija i restauracija predmeta
 • Augusteum Narone – splitska siesta naronitanskih careva, od 10. lipnja do 31. prosinca 2005., u Gliptoteci, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu - suradnik u realizaciji izložbe te kataloga (članak) izložbe, konzervacija i restauracija predmeta
 • Augusteum favissa, od 29. lipnja do 29. kolovoza 2013.,  u Arheološkom muzeju Narona u Vidu - konzervacija i restauracija predmeta
 • Klasični Rim na tlu Hrvatske/arhitektura - urbanizam - skulptura, od 27. ožujka do 25. svibnja 2014., u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu - konzervacija i restauracija predmeta
 • Tragovi zanatlija u Saloni, od 29. prosinca 2016. do 3. veljače 2017., u Arheološkom muzeju u Splitu - konzervacija i restauracija predmeta
 • Iz grada isplovi ovog: Issa maritima, od  26. studenog 2018.  do 18. siječnja 2019., u Hrvatskome pomorskom muzeju u Splitu - konzervacija i restauracija predmeta, postavljanje i rastavljanje izložbe
 • Iz grada isplovi ovog: Issa maritima, od 18. listopada do 14. studenog 2019., u Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru - konzervacija i restauracija predmeta, postavljanje i rastavljanje izložbe
 • Salona iza Porta Andetria: Arheološka istraživanja u Ulici Stjepana Radića u Solinu, od 20. prosinca 2019. do 7. veljače 2020., u Domu kulture Zvonimir u Solinu - postavljanje i rastavljanje izložbe
 • Plakati i izložbe Arheološkog muzeja u Splitu 1959. - 2019., od 31. siječnja do 30. lipnja 2020., u Arheološkome muzeju u Splitu - postavljanje izložbe
 • Aurum Salonitanum: Rimske naušnice iz Arheološkog muzeja u Splitu, od 14. veljače do 14. ožujka 2020., u galeriji Arheološkog muzeja Narona - prijevoz, postavljanje i rastavljanje izložbe

 

Sudjelovanje u inozemnim izložbama:

 • Tarraco  – porta de Roma,  u Tarragoni, Španjolska, rujan 2001., od 3. rujna do 11. rujna 2001. - u svojstvu kurira/nadzora sudjelovao kod osiguranja specijalnog prijevoza kamionom originalne skulpture Vespazijana iz Narone s kojom je, kao s jednim od glavnih eksponata, Arheološki muzej u Splitu sudjelovao na toj međunarodnoj izložbi
 • El Teatro Romano (la puesta en escena), u Zaragozi, od 2. travnja do 4. travnja 2003. - u svojstvu nadzora i osiguranja kod primopredaje dvadeset pet muzejskih izložaka posuđenih za međunarodnu izložbu
 • El Teatro Romano (la puesta en escena), u Cordobi, od 2. studenog do 4. studenog 2003. - u svojstvu nadzora i osiguranja kod preuzimanja dvadeset pet muzejskih izložaka posuđenih za međunarodnu izložbu
 • VÍZ ALATT - MÚLT FELETT - "under water- beyond past" (Savaria Museum), Út az Adriához - "way to the Adria" (Iseum Savariense); od 18. svibnja do 30. listopada 2014., konzervacija i pakiranje izložaka
 • Triumph without victory. Rome`s end in Germany, u LWL Romermuseum, Haltern am See, Njemačka - u pratnji izložbenog  eksponata, tropeja (AMS-D-129), za međunarodnu izložbu, radovi na demontaži tropeja sa zida Muzejskog lapidarija, konzervatorsko-restauratorski radovi i nadzor kod preuzimanja eksponata od licenciranog prijevoznika (Kunsttrans) do Njemačke, nadzor montaže eksponata na izložbi te nakon povratka ponovna montaža na izložbeno mjesto, na zid lapidarija.

 

Članstva:

 • član Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi, od 2006. g.
 • član Hrvatskog muzejskog društva, od 2008. g.

 

Sudjelovanje na radionicama i seminarima:

 • Susreti Sekcije restauratora i preparatora Hrvatskog muzejskog društva od 2011. g.
 • Stručni seminar o primjeni lasera u konzervatorsko-restauratorskoj zaštiti spomenika kulture, 23. i 24. svibnja 2014. (organizator Ser. Co. Tec. srl  iz Italije), Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka
 • SEE Mosaics Conference IV Presentation of Detached Mosaics on Movable Supports, od 3. listopada do 6. listopada 2017. (organizator Hrvatski restauratorski Zavod), u Arheološkom muzeju Istre, Pula

 

Stručno mentorstvo:

 • mentor izabran od Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci pri MDC-u, za izradu stručnih pismenih radova kandidata za polaganje stručnog ispita:
 • Konzervatorsko-restauratorski zahvat na kamenom nadvratniku - kandidat Davor Maršić
 • Konzervatorsko-restauratorski radovi na predmetima iz fundusa Arheološkog muzeja u Dubrovniku - kandidat Ivan Mladošić
 • Konzervatorsko-restauratorski zahvati na Kvincijinom sarkofagu - kandidat Vinkica Kraljević
 • Konzervatorsko-restauratorski radovi na bifori prvog kata velike Papalićeve palače u Splitu (Muzej grada Splita) - kandidat Helena Tresić-Pavičić