Konzervacija i restauracija građe


Konzervatorsko-restauratorski odjel zapošljava 8 djelatnika (2 viša konzervatora-restauratora, 2 konzervatora-restauratora, 1 višeg restauratora tehničara, 1 restauratora tehničara, 1 višeg fotografa, 1 informatičara). Od toga 6 uglavnom rade u dva izdvojena objekta smještena u stražnjem vrtu Muzeja; informatičar radi u muzejskoj zgradi, a jedna konzervatorica-restauratorica ima stalno radno mjesto u Saloni.

Redovito se provode svi konzervatorsko-restauratorski postupci na muzejskim zbirkama u okviru užih specijalizacija, a povremeno se obavljaju i konzervacije na ostatcima zidova, žbuke i mozaika u Solinu i na Visu. Objavljivanjem stručnih članaka i plakata te organiziranjem izlaganja široj se javnosti predstavlja konzervatorsko-restauratorska djelatnost.

Preventivna zaštita i konzervacija provode se prikupljanjem digitalnih podataka i vizualnim pregledima u izložbenim dvoranama, natkrivenom lapidariju u prednjem vrtu Muzeja, u podrumskim čuvaonicama te u stražnjem vrtu, u kojem se nalazi veći broj razvrstanih kamenih spomenika. Djelatnost odjela obuhvaća izradu kalupa i replika izabranih predmeta kao zamjenu za potrebe izlaganja ili za suvenire. U tehničkom smislu opremaju se domaće i gostujuće izložbe.