Izložba: Vis-à-Vis 200. Arheološka baština otoka Visa

Objavljeno:

11. listopada 2021.

Kategorija:

Događanja, Otvaranje izložbi, Izložbe, Muzejske izložbe u tijeku

Izložba: Vis-à-Vis 200. Arheološka baština otoka Visa

Autori: Jelena Jovanović, Boris Čargo i Maja Bonačić Mandinić

U povodu 200-te obljetnice osnutka Arheološkog muzeja u Splitu, osmišljena je izložba Vis-à-Vis 200. Arheološka baština otoka Visa. Ova obljetnička izložba prezentira preko 750 odabranih, spomenika Arheološkog muzeja u Splitu, pronađenih na području otoka / grada Visa (antička Issa), jednog od najvažnijih arheoloških lokaliteta u Hrvatskoj. Raznorodni predmeti (natpisi, skulpture, vaze i druge keramičke posude, terakote, nakit, oružje, oruđe, novac) svjedoče o najranijim tragovima života na otoku, od pretpovijesti do ranog srednjeg vijeka. S naglaskom na grčki grad Issu i njen dinamični razvoj tijekom razdoblja helenizma, izložba kroz višestruke cjeline tematski razrađuje pretpovijesno razdoblje i prve kontakte s Grcima, isejsko gospodarstvo, svakodnevicu, novac, pogrebne običaje, rimske (carske) skulpture te razdoblje kasne antike i srednjeg vijeka na otoku.

Od eksponata treba istaknuti: brončanu glavu božice Artemide, kameni grčki natpisi i nadgrobni spomenici među kojima je i najstariji grčki natpis u stihu pronađen u Hrvatskoj, mnogobrojne cjelovite oslikane grčke keramičke vaze i terakotne figure te preko 200 primjeraka grčkog, isejskog, rimskog i bizantskog novca. Također, nakon dugogodišnjih, kompleksnih restauratorsko-konzervatorskih zahvata, prvi put će se izložiti monumentalne rimske carske skulpture iz Isse.

Svi odabrani eksponati iz fundusa Arheološkog muzeja u Splitu, pronađeni su mahom u zaštitnim ili sustavnim arheološkim istraživanjima, te rekognosciranjima otoka / grada Visa. Neki izlošci su nabavljeni donacijama ili otkupima iz privatnih zbirki građana gotovo od samih početaka muzejskog djelovanja.

Predstavljajući posjetiteljima isejske spomenike, ovom izložbom ističemo dva stoljeća dugi rad i tradiciju Arheološkog muzeja u Splitu koji kontinuirano skrbi o zaštiti bogate viške arheološke baštine. Izložba je ujedno i hommage generacijama muzejskih stručnjaka koji su predano i neumorno usmjeriavali svoj rad i znanstveni interes na otok / grad Vis, a nastavljaju ga i dalje u sustavnim arheološkim istraživanjima te izložbenoj i izdavačkoj djelatnosti Arheološkog muzeja u Splitu.

Izložba je realizirana uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te Grada Visa, a prati je i divot-izdanje kataloga na 335 stranica.

Svečano otvorenje izložbe će se održati u utorak, 12. listopada u 20:00 sati u Arheološkom muzeju, Zrinsko Frankopanska 25.