Objavljeno:

2. srpnja 2020.

Kategorija:

Gostujuće izložbe

Izložba Aurum Salonitanum. Rimske naušnice iz Arheološkog muzeja u Splitu u Arheološkome muzeju Narona

Na izložbi su prikazane zlatne naušnice iz fundusa Arheološkog muzeja u Splitu koje potječu iz Salone, glavnoga grada rimske provincije Dalmacije. Kao omiljeni dio nakita rimskih žena izrađivale su se u različitim oblicima, od jednostavnih do luksuznih primjeraka ukrašenih biserima, dragim i poludragim kamenjem te staklom. Prezentirano je oko 90 naušnica datiranih pretežito u razdoblje od 1. do 4. st. Luksuzniji primjerci naušnica ističu se iznimnom ljepotom i kvalitetom izrade, poput naušnica u obliku cvijeta i ukrašenih biserima, koje je u 3. st. nosila mlada Salonitanka Atija Valerija.

Za ovu je prigodu izložena naušnica iz Narone koja se čuva u  Arheološkome muzeju u Splitu. Fino izrađena zlatna naušnica tipa a baretta za muzejski je fundus otkupljena 1882. godine.  Pripada skupini naušnica sa S-kukicom koja je pričvršćena na ukrasnu glavu u obliku diska od zlatnog lima. Na disk se nastavlja vodoravno postavljena greda s dvjema alkicama na krajevima o koje je obješen po jedan privjesak od pseudogranulirane žice koji završava zrnom bisera. Slični primjerci naušnica nalaze se na širem prostoru Rimskog Carstva i datiraju se u razdoblje od 1. do 3. st.

Izložba je nastala uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Autorica izložbe i kataloga je Ema Višić - Ljubić, a autori likovnog postava su Ika Prpa Stojanac i Igor Čaljkušić. Fotografije je izradio Tonći Seser.

Image

Image

Image

Izložba je otvorena od 14. veljače do 14. travnja 2020. godine.

 

Dokumenti

Theme picker