Matematičari u muzeju interdisciplinarni je projekt Arheološkog muzeja u Splitu i Odjela za matematiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu. Riječ je o ciklusu od ukupno pet zasebnih, sadržajno jedinstvenih muzejsko-edukativnih radionica, osmišljenih u skladu s kurikulom nastavnog predmeta matematike, namijenjenih učenicima od četvrtog do osmog razreda osnovne škole.

Pročitaj više Interdisciplinarni projekt Matematičari u muzeju