Objavljeno:

24. lipnja 2020.

Kategorija:

Stručni i znanstveni skupovi

Međunarodni znanstveni skup Salona od godine 119. prije Krista do kasne antike, Split, 23. - 25. rujna 2019.

U okviru manifestacije 31. Knjige Mediterana u Splitu je od 23. do 25. rujna 2019. godine održan međunarodni znanstveni skup Salona od godine 119. prije Krista do kasne antike. Organizatori skupa su Književni krug Split, Arheološki muzej u Splitu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU-a u Splitu. Tom je prigodom tiskana knjiga sažetaka svih predavanja.

Na skupu je sudjelovalo 53 znanstvenika iz Hrvatske, Italije, Francuske, Njemačke, Austrije i Kosova. Skup je otvorio akademik Nenad Cambi, predsjednik Književnog kruga Split. Prigodnu riječ održali su u ime organizacijskog odbora mr. sc. Damir Kliškić, ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu, i doc. dr. sc. Ivan Matijević, profesor s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Tijekom tri dana održano je  51 predavanje.

Iz Arheološkoga muzeja u Splitu sudjelovali su: dr. sc. Zrinka Buljević, muzejska savjetnica Rimsko-provincijalne zbirke, dr. sc. Sanja Ivčević, muzejska savjetnica Kasnoantičke zbirke, Jagoda Mardešić, viša kustosica Priručne zbirke i lokaliteta Salona, Ema Višić - Ljubić, viša kustosica Priručne zbirke i lokaliteta Salona, i Nino Švonja, kustos Epigrafičke zbirke.

Prvoga dana skupa predavanje Lokalitet Crikvine u Vranjicu održao je N. Švonja. Drugog dana skupa predavanja su održale dr. sc. Z. Buljević, Tehnike oblikovanja i dekoriranja ranorimskog salonitanskog staklenog posuđa, i dr. sc. S. Ivčević, Rimski vojnički pojas iz razdoblja druge polovice 2. i prve polovice 3. st. – arheološke potvrde iz Salone. Trećega dana skupa predavanje Nova saznanja o zidanoj grobnici E u tzv. Bazilica diskoperta na Marusincu održala je E. Višić - Ljubić.

Image

 

 

Kategorije

Zadnje novosti