Zaštita i prezentacija kulturno-povijesne baštine: Misija Arheološkog muzeja u Splitu na lokalitetu Salona

Objavljeno:

16. svibnja 2024.

Kategorija:

Priopćenja

Zaštita i prezentacija kulturno-povijesne baštine: Misija Arheološkog muzeja u Splitu na lokalitetu Salona

Kao javna institucija posvećena istraživanju, zaštiti i edukaciji o kulturno-povijesnoj baštini, ali i institucija koja djeluje kao aktivni sudionik u životu grada Solina koji je dio nas samih, Arheološki muzej u Splitu duboko cijeni interes za arheološki lokalitet Salona. Uz istraživanje, očuvanje i prezentaciju arheološkog lokaliteta Salona u Solinu, Arheološki muzej u Splitu obavlja niz složenih zadataka koji su ključni za zaštitu i promociju naše kulturne baštine. Među njima se ističu:

 • Arheološka istraživanja: Osnovni korak u otkrivanju prošlosti jest provođenje sustavnih arheoloških istraživanja. Ova složena aktivnost uključuje terenski rad, analizu arheoloških nalaza i interpretaciju rezultata, što zahtijeva stručnost, znanstveni pristup i predanost.
 • Konzervacija spomenika: Nakon otkrića, važno je osigurati dugoročnu zaštitu arheoloških ostataka. Konzervacija uključuje različite tehnike i postupke kako bi se spriječila daljnja degradacija i očuvala autentičnost spomenika.
 • Restauracija: Kada su spomenici oštećeni ili djelomično uništeni, restauracija postaje ključna. Ova složena disciplina zahtijeva stručnost u obnovi originalnog izgleda spomenika uz poštivanje povijesnih i estetskih vrijednosti.
 • Zaštita spomenika: Arheološki muzej u Splitu aktivno sudjeluje u zaštiti spomenika od različitih prirodnih i antropogenih prijetnji, uključujući eroziju, vandalizam i nekontrolirani urbanizam.
 • Prezentacija: Važan aspekt našeg rada je prezentacija arheološke baštine javnosti. To uključuje organizaciju izložbi, radionica, predavanja i drugih događanja kako bi se posjetiteljima približila bogata povijest i kultura našeg područja.
 • Edukacija: Kroz različite oblike edukacije, Arheološki muzej u Splitu nastoji podići svijest o važnosti očuvanja kulturne baštine te promicati primjereno ponašanje posjetitelja na arheološkim lokalitetima.

Svaka od ovih aktivnosti zahtijeva multidisciplinarni pristup, stručnost i suradnju s različitim partnerima kako bismo zajedno osigurali dugoročnu zaštitu i promociju dragocjenog bogatstva kulturno-povijesne baštine. Smatramo svojom obvezom osigurati pristupnost i očuvanje ove neprocjenjive baštine, te Vas ovim putem podsjećamo o nekoliko ključnih aspekata našeg rada i ciljeva.
Arheološki muzej u Splitu nije samo čuvar kulturne baštine, već i javna institucija čija je misija osigurati dostupnost i edukaciju javnosti o najvrijednijim spomenicima našeg kraja. U skladu s tim, jedna od naših obveza jest pružanje adekvatnih informacija posjetiteljima te promicanje svijesti o važnosti poštivanja pravila ponašanja na ovakvim povijesno važnim lokalitetima. To realiziramo sustavno i kontinuirano kroz različite aktivnosti i aspekte, a počevši od "malih nogu" odnosno u suradnji s odgojno-obrazovnim institucijama, ali i mnogim drugim dionicima kako bi javnost educirali i ukazali na ovaj važan aspekt odnosa prema baštini. 

Radno vrijeme muzejskih institucija, kako u Hrvatskoj tako i diljem svijeta, podložno je sezonskim promjenama i prilagodbama kako bi se osiguralo optimalno iskustvo posjetiteljima uz istovremeno očuvanje resursa. Stoga je važno imati na umu da Salona nije javni park otvoren 24 sata dnevno, već spomenik nulte kategorije koji zahtijeva posebnu brigu i nadzor, a u skladu s tim i adekvatnu zaštitu izvan radnog vremena.

Edukacija javnosti o primjerenom ponašanju na arheološkim lokalitetima, kao što su šetanje kućnih ljubicama uz adekvatno čišćenje za njima, bacanje otpadaka na za to predviđena mjesta, potreba za očuvanjem informativnih tabli svaka vrsta devastacije prostora, od iznimne je važnosti za očuvanje integriteta ovog lokaliteta. Pozivamo građane da se pridržavaju propisanih pravila i da zajednički sudjelujemo u zaštiti i promociji naše kulturne baštine.

Ovim putem naglašavamo i samo jedan u nizu projekata na kojem je Arheološki muzej trenutno angažiran i koji smo nedavno i prezentirali na konferenciji za medije u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a to je Projekt konzervacije i prezentacije kulturno-povijesne baštine lokaliteta Manastirine, Salona. Na spomenutoj konferenciji za medije predstavljeni su planovi za ovaj lokalitet i to:  

 • Istraživanja, restauracija i konzervacija arheološkog lokaliteta Manastirine, s posebnim naglaskom na grob sv. Dujma
 • Obnova infrastrukture na arheološkom lokalitetu Manastirine (rasvjeta, šetnica, sanitarna infrastruktura kao i infrastruktura koja omogućuje nesmetano kretanje osoba s invaliditetom)
 • Idejno i izvedbeno rješenje za novi stalni postav u Tusculumu
 • Međuinstitucionalna suradnja Muzeja, odgojno-obrazovnih institucija i Splitsko-dalmatinske županije s ciljem realizacije izvanučioničke nastave
 • Programi edukacije široke javnosti
 • Revitalizacija vjerskih obreda na antičkom groblju, oživljavanje tradicije i povezivanje prošlosti i budućnosti kroz kreiranje hodočasničke rute

Cilj spomenute konferencije bilo je upravo predstavljanje javnosti u kojem su istaknuti:

 • Rezultati dosadašnjih aktivnosti
 • Aktivnosti koje su trenutno u tijeku
 • Planovi za budućnost

Ovaj je samo jedan, u nizu projekata, koji za cilj ima obnovu i očuvanje vrijedne kulturno-povijesne baštine te osnaživanje povezanosti lokalne zajednice kroz educiranje i povratak aktivnosti na ovaj značajan arheološki lokalitet.Još jednom naglašavamo da je arheološki lokalitet Salona spomenik nulte kategorije te zahtijeva posebnu pažnju i brigu svih nas. Dodatno naglašavamo našu otvorenost svakom obliku dijaloga i suradnje na svakodnevnoj bazi. Uvijek smo otvoreni čuti mišljenja, sugestije i nove ideje, a posebno naglašavamo usku suradnju s lokalnom zajednicom s kojom imamo izvrsnu suradnju: od vrtića, škola, udruga i svih ostalih sudionika. 

Uvažavajući sve primjedbe i sugestije, Arheološki muzej u Splitu nastavit će raditi na unapređenju pristupa i dostupnosti Salone, uvijek s ciljem očuvanja njezine vrijednosti za buduće generacije.
Srdačno vas pozivamo da nas podržite u kompleksnim nastojanjima revitalizacije i očuvanja najvećih vrijednosti koje baštinimo.


 

Kategorije

Zadnje novosti