Boris Čargo, Martvilo. Istraživanja jugozapadne isejske nekropole do 1970. godine. Martvilo. Research into the south-west Issa necropolis up to 1970, (Katalozi i monografije, 3), Split, 2010.

Boris Čargo, Martvilo. Istraživanja jugozapadne isejske nekropole do 1970. godine. Martvilo. Research into the south-west Issa necropolis up to 1970, (Katalozi i monografije, 3), Split, 2010.

Treća knjiga u seriji Katalozi i monografije Arheološkog muzeja u Splitu podijeljena je u nekoliko poglavlja. Autor najprije donosi sažetu povijest Ise te potom piše o podrijetlu  imena i položaju nekropole na viškom Martvilu. Donosi nadalje povijest istraživanja i kronologiju zbivanja na nekropoli, među ostalim i slijed događaja iz ranih pedesetih godina prošlog stoljeća kad je nekropola tragično devastirana gradnjom nogometnog igrališta. Slijedi poglavlje o tipologiji i oblicima grobova koji su pronađeni u navedenom razdoblju. U velikom poglavlju o grobnim cjelinama donosi se i katalog svih sačuvanih predmeta iz tih istraživanja. Monografija je iznimno vrijedna i prvi je takav prikaz jedne helenističke nekropole u Hrvatskoj.

  • Autor: Boris Čargo
  • Glavna urednica: Zrinka Buljević
  • Uredništvo: Zrinka Buljević, Arsen Duplančić, Boris Čargo
  • Recenzenti: Nenad Cambi, Marina Milićević Bradač
  • Lektura i korektura: Katja Tresić – Pavičić
  • Prijevod na engleski i korektura engleskog teksta: Apostrof d.o.o.
  • Grafičko oblikovanje i prijelom: Viktor Popović
  • Autor fotografija: Tonći Seser
  • Grafički urednici: Igor Čaljkušić, Viktor Popović
  • Cijena: 120,00 kuna

Saznaj više informacija o narudžbi