Sudionici radionica

Objavljeno:

11. ožujka 2020.

Kategorija:

Radionice i edukacije

Interdisciplinarni projekt Matematičari u muzeju

Matematičari u muzeju interdisciplinarni je projekt Arheološkog muzeja u Splitu i Odjela za matematiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu. Riječ je o ciklusu od ukupno pet zasebnih, sadržajno jedinstvenih muzejsko-edukativnih radionica, osmišljenih u skladu s kurikulumom nastavnog predmeta matematike, namijenjenih učenicima od četvrtog do osmog razreda osnovne škole. Radionica za četvrti razred temelji se na grčkoj metrologiji, a ostalim je razredima prilagođena jedna od radionica tematski vezana uz jednog od starogrčkih matematičara (Pitagora, Euklid, Tales, Arhimed). Radionice prati istoimena znanstveno-popularna knjižica, sadržajno i vizualno prilagođena djeci osnovnoškolske dobi, u kojoj su sabrani osnovni podatci o starogrčkim matematičarima i nalazima grčke civilizacije koji se čuvaju u postavu Arheološkog muzeja u Splitu.

Projekt Matematičari u muzeju sufinanciran je sredstvima Ministarstva kulture te Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Započeo je tijekom šk. god. 2016./2017., a dosad je u njemu sudjelovalo više od 820 sudionika iz 18 različitih osnovnih škola iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine.

Autorice i voditeljice projekta Jelena Jovanović (viša kustosica Grčko-helenističke zbirke AMS-a) i Željka Zorić (viša predavačica Odjela za matematiku PMF-a) dobitnice su Nagrade Josip Brunšmid koju im je dodijelilo Hrvatsko arheološko društvo za popularizaciju arheologije u 2017. godini. Do sada su u sklopu projekta tiskana tri stručna/znanstvena članka, a autorice su sudjelovale na četiri stručne/znanstvene domaće i međunarodne konferencije te tri pozivna predavanja.

Projekt Matematičari u muzeju temelj je Ugovora o suradnji Arheološkog muzeja u Splitu i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta iz 2017. godine, kao i Ugovora o suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Splitu iz 2019. godine, čime je Muzej postao nastavna baza za provođenje konkretne i praktične naobrazbe studenata preddiplomskog i diplomskog studija Povijest umjetnosti kroz kolegij „Stručna praksa u nastavnoj bazi“ (mentorica: Jelena Jovanović).

Muzejsko-edukativne radionice

Kako su mjerili stari Hvarani – 4. razred

Nakon općeg uvoda o grčkoj kolonizaciji na tlu Hrvatske, učenici četvrtog razreda upoznaju se s arheološkim nalazima iz Staroga Grada na otoku Hvaru (antički Pharos). U svezi sa Starogradskim poljem upoznaju se sa starogrčkim mjernim jedinicama, nazvanima po dijelovima ljudskog tijela (prst, dlan, lakat, stopa). Uz pomoć farske mjerke, posebno dizajniranoga manipulativnog didaktičkog pomagala u obliku dijelova ljudskog tijela, sudionici u skupinama mjere i premjeravaju muzejski prostor i predmete, rješavajući određene problemske zadatke.

Istražimo Pitagorine figurativne brojeve – 5. razred

Radionica za peti razred temelji se na teoriji brojeva, učenju i ostavštini Pitagore i njegovih učenika. Kroz priču o Pitagori i pitagorejcima te o osnovama grčke numizmatike, sudionici otkrivaju trokutaste, kvadratne, savršene i prijateljske brojeve, slažući različite kombinacije s posebno dizajniranim modelima grčkog novca iz Pitagorina vremena koji se čuva u Muzeju.

Geometrija u lapidariju Arheološkog muzeja u Splitu – 6. razred

Nakon uvida u običaje starih Grka na Jadranu i arheološke nalaze pronađene u antičkoj Isi i Farosu, sudionici radionice za šesti razred upoznaju se s utjecajem Euklida na razvoj (grčke) geometrije, uz mjerenje, konstruiranje i izračunavanje površine helenističkih stela u lapidariju Muzeja.

Koliko su visoki orlovi u Muzeju – 7. razred

Radionica za sedmi razred vezana je uz Talesa, prvog matematičara koji je približno izračunao visinu Keopsove piramide. Sudionici radionice korištenjem različitih pomagala za mjerenje pokušavaju izračunati najvišu visinu u Muzeju - visinu orlova kojima je ukrašeno pročelje muzejske zgrade.

Tajne skrivene u amforama – 8. razred

Veza između antičkih gradova Sirakuze u Italiji i Ise na otoku Visu povod je za otkrivanje nalaza iz stalnog postava Grčko-helenističke zbirke koji su mahom pronađeni na lokalitetima u Visu. Uz zanimljive anegdote iz Arhimedova života u Sirakuzi sudionici radionice za osmi razred koriste modele polukugle, stošca i valjka kako bi eksperimentalno izveli formulu za volumen kugle po uzoru na Arhimeda. Potom će pokušati izračunati volumen jedne isejske amfore, razmišljajući o njezinoj zapremini i funkciji.

Napomena: Sve radionice održavaju se u Arheološkome muzeju u Splitu, radnim danom od 9 do 13 sati, isključivo prema prethodnom dogovoru i predbilježbi. Svaka radionica traje najduže 90 minuta. Informacije i predbilježbe na kontakt:

Facebook stranica projekta: https://www.facebook.com/matematicari.u.muzeju/

Iz medija:
Slododna Dalmacija: https://slobodnadalmacija.hr/kultura/sjajan-splitski-projekt-evo-kako-daci-uce-matematiku-od-talesa-pitagore-arhimeda-478379

 

Preporučena bibliografija:

  1. J. Jovanović, Ž. Zorić, Matematičari u muzeju, Split 2017. (znanstveno-popularna knjižica)
    (http://www.mdc.hr/hr/mdc/zbirke-fondovi/knjiznica/publikacija/Matemati%C4%8Dari%20u%20muzeju,39093.html)
  2. Ž. Zorić, J. Jovanović, J. T. Mikulić, Matematičari u muzeju - Koliko su visoki orlovi u muzeju, Zbornik radova Modeliranje i matematika, Zagreb 2017, 407-419 (stručni rad).
  3. Ž. Zorić, J. Jovanović, Kako su mjerili stari Hvarani?, Acta mathematica spalatensia 1, Split 2018., str. 1-7 (stručni rad)
    (https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=296331)
  4. J. Jovanović, Ž. Zorić, Matematika+arheologija=matematičari u muzeju, II. strokovno/znanstvena mednarodna konferenca Šola in muzeji, Ljubljana 2018, 271-275 (izvorni znanstveni rad
    (https://www.academia.edu/36263946/Matematika_arheologija_Matemati%C4%8Dari_u_muzeju)

 

Theme picker

Kategorije

Zadnje novosti